Revokace usnesení ZMČ P5 č. 2/43/2006 – Jednací řád výborů ZMČ P5 a 2/44/2007 – návrh na složení výborů ZMČ P5

5. bod jednání

Předkladatel: Heissler Herbert, Bc., zastupitel MČ P5

Revokace usnesení ZMČ P5 č. 2/43/2006 – Jednací řád výborů ZMČ P5 a 2/44/2007 – návrh na složení výborů ZMČ P5

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. Revokuje

1. usnesení ZMČ P5 č. 2/43/2006 – Jednací řád výborů ZMČ P5 a to v čl. 1 bod (2) takto: schvaluje ZMČ P5 volí předsedu a místopředsedu výboru z řad členů ZMČ P5, členy ve smyslu § 77 zákona č. 131/20000 Sb. O hl. m. Praze a tajemníka výboru z řad zaměstnanců Úřadu městské části Praha 5 (dále jen ÚMČ P5). Členy výboru Finančního a Kontrolního nemohou být starosta, zástupci starosty, tajemník ÚMČ P5 ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na ÚMČ P5 ( dle Zákona )

2. usnesení ZMČ P5 č. 2/44/2006 – Návrh na složení výborů ZMČ P5 a to v čl. I bod 1 takto: schvaluje počet 9 členů ve všech výborech ZMČ P5 ve smyslu § 77 zákona 131/2000 Sb.

Usnesení bylo schváleno: 24 hlasy

JUDr. Milan Jančík

starosta MČ Praha 5

           4. ZMČ P5 dne 15. 2. 2007            
           předsedá: Jančík Milan JUDr.           
           HLASOVÁNÍ č. 21 - SCHVÁLENO           
             15.2.2007 16:40:03             
       5. Návrh na složení výborů ZMČ P5-rev.usn.       
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro     
 Češková Andrea JUDr.           ODS    3  Nepřítomen  
 Doležal Lukáš Bc.            ODS    4  Nehlasoval  
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Nepřítomen  
 Ebel Daniel PhDr.            ODS    6  Pro     
 Fořt Vaněk                ČSSD    7  Pro     
 Fott Martin JUDr.            ODS    8  Nepřítomen  
 Gál Ondřej                ODS    9  Nehlasoval  
 Grušová Anna Mgr.            SZ     10 Nepřítomen  
 Havlíček Patrik Mgr.           ODS    11 Nepřítomen  
 Heissler Herbert Bc.           ODS    12 Pro     
 Herold Lukáš               ODS    13 Pro     
 Lukáš Budín Bc.             SZ     14 Zdržel se  
 Hlaváček Jan               ODS    15 Pro     
 Hochheimerová Eva,MA,FCCA        SNK ED   16 Zdržel se  
 Horák Petr Ing.,1.zástupce starosty   ODS    17 Pro     
 Jančík Milan JUDr.            ODS    18 Pro     
 Kalhousová Eva              SZ     19 Pro     
 Kohout Aleš               SNK ED   20 Pro     
 Kudrys Milan PhDr.            ČSSD    21 Pro     
 Macek Milan RNDr.CSc.          KSČM    22 Nepřítomen  
 Martinec Jan RNDr.CSc.          SZ     23 Nepřítomen  
 Matoušek Jan Ing.            ODS    24 Pro     
 Matoušková Jitka             SZ     25 Pro     
 Metelec Jiří               ČSSD    26 Proti    
 Morávková Angela Ing.          SNK ED   27 Nepřítomen  
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    29 Proti    
 Reml Tomáš Ing. arch.          ODS    30 Nepřítomen  
 Rygl Zdeněk               SNK ED   31 Pro     
 Skalický Jan Ing.            ODS    32 Pro     
 Smetana Jan Bc.             ČSSD    33 Pro     
 Šesták Michal              ČSSD    34 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    35 Pro     
 Šupová Heda Mgr.             ODS    36 Nepřítomen  
 Tichý Miroslav Ing.           ODS    37 Pro     
 Tuček Michal               SNK ED   38 Pro     
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Nepřítomen  
 Vávrová Lucie Mgr., Ph.D.        ODS    40 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     41 Zdržel se  
 Vitha Jiří Ing.             ODS    42 Nehlasoval  
 Zapletal Vojtěch             ODS    43 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 24 (56%) Proti: 2 (5%) Zdrželo se: 3 (7%) Nehlasoval: 3 (7%)
Nepřítomno: 11
Hlasování o usnesení