Revokace usnesení ZMČ č. Z 21/11/2001 ze dne 18.10.2001 – Návrh společného prodeje bytových domů č.p. 922, č.p. 923, Hübnerové 5,3, se zastav. pozemky parc.č.955/19, 955/20,955/22 (kotelna), k.ú. Košíře, ze seznamu schváleného dne 12.12.2000, č.usn. 28/1050/2000

18/04/2002

18.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Revokace usnesení ZMČ č. Z 21/11/2001 ze dne 18.10.2001 – Návrh
společného prodeje bytových domů č.p. 922, č.p. 923, Hübnerové
5,3, se zastav. pozemky parc.č.955/19, 955/20,955/22 (kotelna),
k.ú. Košíře, ze seznamu schváleného dne 12.12.2000, č.usn.
28/1050/2000

Revokace usnesení ZMČ č. Z 21/11/2001 – společný prodej bytových
domů č.p.922, č.p. 923, Hübnerové 5,3, se zastav. pozemky
parc.č. 955/19,955/20,955/22 (kotelna), k.ú. Košíře

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. r e v o k u j e

usnesení ZMČ č. Z 21/11/2001 takto:

s c h v a l u j e

1. záměr prodeje bytových domů č.p. 922 a č.p 923, Hübnerové
5,3, se  zastav. pozemky parc.č. 955/19,955/20, k.ú. Košíře,
oprávněným nájemcům bytů, podle Zásad prodeje bytových domů se
čtyřmi a  více byty ve  vlastnictví hl.m. Prahy – MČ Praha 5

2. cenu bytových domů č.p. 922 a č.p. 923, Hübnerové 5,3, které
spolu tvoří jeden funkční celek a  se  zastav. pozemky
parc.č.955/19, 955/20, k.ú. Košíře, dle ZP ve  výši
3.029.170,–Kč, se slevou 20%, bez splátek

za kupní cenu: 2.569.735,–Kč

3. prodej pozemku parc.č. 955/22 (nad kotelnou), o výměře 166 m2,
podle “Statutu…” za cenu 100,–Kč/m2 tj.  16.600,–Kč, za
předpokladu prodeje domů bez splátkového kalendáře

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a
CENTRA – revokace usnesení ZMČ č. Z 21/11/2001 ze dne 18.10.2001,
za účelem společného prodeje bytových domů č.p.922, č.p. 923,
Hübnerové 5,3, se zastav. pozemky parc.č. 955/19,955/20,955/22
(kotelna), k.ú. Košíře, oprávněným nájemcům bytů
Termín: 10/05/2002

Usnesení bylo schváleno 26 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě