Revokace usnesení ZMČ č.  Z 14/19/2000 – Záměr prodeje domů se čtyřmi a více byty ze seznamu schváleného na 9. zasedání ZMČ Praha 5 z důvodu změny formy privatizace

24/05/2001

13.
Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Revokace usnesení ZMČ č. Z 14/19/2000 - Záměr prodeje domů se čtyřmi a více byty ze seznamu schváleného na 9. zasedání ZMČ Praha 5 z důvodu změny formy privatizace
Revokace usnesení ZMČ č. Z 14/19/2000, kterým byl na 14. zasedání ZMČ Prahy 5 konaném dne 14.12.2000 schválen záměr prodeje bytových domů se 4 a více byty, určených k privatizaci se navrhuje změna formy privatizace domů: Holečkova 11, č.p. 386, k.ú. Smíchov, Kováků 11, č.p. 1141, k.ú. Smíchov, Na Skalce 11, č.p. 909, k.ú. Smíchov, Na Skalce 15, č.p. 819, k.ú. Smíchov, Na Skalce 27, č.p. 991, k.ú. Smíchov, Zubatého 7, č.p. 328, k.ú. Smíchov
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. r e v o k u j e usnesení ZMČ č. 14/19/2000 ze dne 14. 12. 2000 takto:
II. s c h v a l u j e změnu formy privatizace u domu Holečkova 11, č.p. 386, k.ú. Smíchov na formu privatizace "po bytech" u domu Kováků 11, č.p. 1141, k.ú. Smíchov na formu privatizace "po bytech" u domu Na Skalce 11, č.p. 909, k.ú. Smíchov na formu privatizace "po bytech" u domu Na Skalce 15, č.p. 819, k.ú. Smíchov na formu privatizace "po bytech" u domu Na Skalce 27, č.p. 991, k.ú. Smíchov na formu privatizace "po bytech" u domu Zubatého 7, č.p. 328, k.ú. Smíchov na formu privatizace "po bytech"
II. u k l á d á ing. P. Horákovi, zást. starosty informovat o změně formy privatizace realitní kanceláře SEVER a CENTRA Termín: 24/06/2001
Usnesení bylo schváleno 35 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě