Revokace usnesení Z 7/18/99 přímý prodej byt. domu čp. 2268, Pod Závěrkou 23. se stav. poz. parc. č. 1010, a zahradou parc. č. 1011, Smíchov

22/02/2001

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty
Revokace usnesení OZ č.  Z 7/18/99 – Přímý prodej bytového
domu čp.  2268, Pod Závěrkou 23, se stav. pozemkem parc. č.  1010, a
zahradou parc. č.  1011, k. ú. Smíchov, P5

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. r e v o k u j e usnesení č. Z 7/18/99 takto:

II. s c h v a l u j e
1. vyřazení nemovitostí čp.  2268, Pod Závěrkou 23, se stav. pozemkem
parc. č.  1010 a zahradou parc. č.  1011, k. ů. Smíchov z
privatizace na základě nezájmu oprávněných nájemců bytů

2. přímý prodej nemovitostí čp.  2268, Pod Závěrkou 23, se stav.
pozemkem parc. č.  1010 a zahradou parc. č.  1011, k. ú. Smíchov
za cenu min. dle znaleckého posudku tj. 2,435.270,-Kč

III. u k l á d á
M. Jančíkovi, zást. starosty
realizovat administrativní kroky za účelem prodeje nemovitostí čp.
2268, Pod Závěrkou 23, se stav. pozemkem parcel. č.  1010, a
zahradou parc. č.  1011, k. ú. Smíchov
Termín: 31/07/2001

Usnesení bylo schváleno 35 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud
starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě