Revokace usnesení OZ Praha 5 č.  usn. Z 12/5/00 ze dne 21.9.2000 – záměr prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ze seznamu schváleného pod č.  Z 9/12/00 ze dne 16.3.2000

20/09/2001

Předkladatel: ing. P.Horák, zást. starosty
Revokace usnesení OZ Praha 5 č.  usn. Z 12/5/00 ze dne 21.9.2000 – záměr prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ze seznamu schváleného pod č.  Z 9/12/00 ze dne 16.3.2000

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. r e v o k u j e
usnesení OZ Praha 5 č.  Z 12/5/00 ze dne 21.9.2000 –
takto:

s c h v a l u j e
cenu dle znaleckého posudku ve výši 4.251.640,–Kč a slevu 30% bez
splátkování tj.  3.219.748,–Kč za blok domů Pod Děvínem 27,29,31,

č.p. 2708,2709,2710, k.ú. Smíchov

II. u k l á d á
ing. P. Horákovi, zást. starosty
seznámit s usnesením Zastupitelstva MČ Praha 5 realitní kanceláře
SEVER a CENTRA
Termín: 30/09/2001

Usnesení bylo schváleno 36 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud
starosta MČ Praha 5

Revokace usnesení OZ Praha 5 č. usn. Z 12/5/00 ze dne 21.9.2000 – záměr prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ze seznamu schváleného pod č.  Z 9/12/00 ze dne 16.3.2000

20/09/2001

Předkladatel: ing. P.Horák, zást. starosty
Revokace usnesení OZ Praha 5 č. usn. Z 12/5/00 ze dne 21.9.2000 – záměr prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ze seznamu schváleného pod č.  Z 9/12/00 ze dne 16.3.2000

Revokace se týká ceny bloku domů v lokalitě k.ú. Smíchov, Pod Děvínem
33,35,37,39,41,43,45, č.p. 2711, 2712,2713,2714,2715,2716,2717
schválených v usneseních ZMČ Praha 5 v roce 2000 a předkládá se z
důvodu aktualizace znaleckého posudku

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. r e v o k u j e
usnesení OZ Praha 5 č. Z 12/5/00 ze dne 21.9.2000-
takto:

s c h v a l u j e
cenu dle znaleckého posudku ve výši 10.848.330,–Kč a slevu
30% bez splátkování tj. 8.322.831,–Kč za blok domů Pod Děvínem

33,35,37,39,41,43,45, č.p. 2711,2712,2713,2714,2715,2716,2717,
k.ú. Smíchov

II. u k l á d á
ing. P. Horákovi, zást. starosty
seznámit s usnesením Zastupitelstva MČ Praha 5 realitní
kanceláře SEVER a CENTRA
Termín: 30/09/2001Ť t

Usnesení bylo schváleno 37 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud
starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě