Revokace usnesení OZ Praha 5 č.  usn. Z 12/5/00 ze dne 21.9.2000 – záměr prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ze seznamu schváleného pod č.  Z 9/12/00 ze dne 16.3.2000 – důvodová zpráva

20/09/2001

Revokace se týká ceny bloku domů v lokalitě k.ú. Smíchov, Pod Děvínem
27,29,31, č.p. 2708, 2709,2710 schválených v usneseních ZMČ Praha 5 v
roce 2000 a předkládá se z důvodu aktualizace znaleckého posudku

Revokace usnesení OZ Praha 5 č. usn. Z 12/5/00 ze dne 21.9.2000 – záměr prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ze seznamu schváleného pod č.  Z 9/12/00 ze dne 16.3.2000 – důvodová zpráva

20/09/2001

Revokace se týká ceny bloku domů v lokalitě k.ú. Smíchov, Pod Děvínem
33,35,37,39,41,43,45, č.p. 2711, 2712,2713,2714,2715,2716,2717
schválených v usneseních ZMČ Praha 5 v roce 2000 a předkládá se z
důvodu aktualizace znaleckého posudku

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě