Revokace usnesení OZ č.  Z 7/18/99 – Přímý prodej bytového domu čp.  2268, Pod Závěrkou 23, se stav. pozemkem parc. č.  1010, a zahradou parc. č.  1011, k. ú. Smíchov, P5

22/02/2001

7.
Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Revokace usnesení OZ č. Z 7/18/99 - Přímý prodej bytového domu čp. 2268, Pod Závěrkou 23, se stav. pozemkem parc. č. 1010, a zahradou parc. č. 1011, k. ú. Smíchov, P5
Revokace usnesení OZ č. Z 7/18/99 - přímý prodej výše uvedených nemovitostí
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. r e v o k u j e usnesení č. Z 7/18/99 takto:
II. s c h v a l u j e 1. vyřazení nemovitostí čp. 2268, Pod Závěrkou 23, se stav. pozemkem parc. č. 1010 a zahradou parc. č. 1011, k. ů. Smíchov z privatizace na základě nezájmu oprávněných nájemců bytů
2. přímý prodej nemovitostí čp. 2268, Pod Závěrkou 23, se stav. pozemkem parc. č. 1010 a zahradou parc. č. 1011, k. ú. Smíchov za cenu min. dle znaleckého posudku tj. 2,435.270,-Kč
III. u k l á d á M. Jančíkovi, zást. starosty realizovat administrativní kroky za účelem prodeje nemovitostí čp. 2268, Pod Závěrkou 23, se stav. pozemkem parcel. č. 1010, a zahradou parc. č. 1011, k. ú. Smíchov Termín: 31/07/2001
Usnesení bylo schváleno 35 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě