Revokace usnesení OZ č.  Z 4/29/99 – přímý prodej bytového domu čp. 1304, Na Hřebenkách 44, se stav. pozemkem parc. č.  3279 a zahradou parc. č.  3280, k. ú. Smíchov, Praha 5

24/05/2001

12.
Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Revokace usnesení OZ č. Z 4/29/99 - přímý prodej bytového domu čp. 1304, Na Hřebenkách 44, se stav. pozemkem parc. č. 3279 a zahradou parc. č. 3280, k. ú. Smíchov, Praha 5
Revokace usnesení OZ č. Z 4/29/99 - přímý prodej výše uvedených nemovitostí
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. r e v o k u j e usnesení č. Z 4/29/99 takto:
II. s c h v a l u j e vyřazení nemovitostí čp. 1304, Na Hřebenkách 44, se stav. pozemkem parc. č. 3279 a zahradou parc. č. 3280, k. ú. Smíchov, Praha 5 z privatizace na základě nedohody mezi oprávněnými nájemci bytů na prodeji nemovitostí
Usnesení bylo schváleno 36 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě