Revokace usnesení OZ č. 16/16/93 – prodej id.1/2 domu čp. 579, V lesíčku 3 s id. 1/2 stav.poz. č.parc. 195, vše v k.ú. Smíchov z vlastnictví obce – Z 28/35

23/06/1998

24) Revokace usnesení OZ č. 16/16/93 - prodej id.1/2 domu čp. 579, V lesíčku 3 s id. 1/2 stav.poz. č.parc. 195, vše v k.ú. Smíchov z vlastnictví obce - Z 28/35
Z 28/20/98 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. r e v o k u j e své usnesení č. 16/16/93 ze dne 24.6.1993: II. s o u h l a s í s prodejem id. 1/2 domu čp.579 s id. 1/2 stav. poz. č.parc. 195, vše v k.ú. Smíchov, restitučnímu spoluvlastníkovi ing. René Ponikovi za odhadní cenu dle znaleckého posudku z února 1998 a to za id. 1/2 nemovitosti 2,474.175,-Kč bez věcného břemene předkupního práva pro obec III. u k l á d á dr. M. Škaloudovi, zást. starosty prodej realizovat. Termín: 31/08/98 Usnesení bylo schváleno 26 hlasy.
Za návrhovou komisi:
Ing. Arnošt Bělohlávek starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě