Revokace usnesení návrhu na rozdělení finančních prostředků přidělených z dotace povodňového fondu MMR novým vlastníkům objektů

08/04/2004

27.


 


Předkladatel: Rada MČ Praha 5, M. Jančík, starosta


Revokace usnesení návrhu na rozdělení finančních prostředků přidělených z dotace povodňového fondu MMR novým vlastníkům objektů


 


Důvodem revokace je přidělení další, třetí části dotace z MMR a úprava základních nákladů podle registračních karet


 


Zastupitelstvo městské části Praha 5


 


I. r e v o k u j e


usnesení 12. zasedání ZMČ ze dne 12. 2. 2004 č. usnesení 12/47/2004 takto:


 


s c h v a l u j e


rozdělení finančních prostředků z dotace povodňového fondu MMR novým vlastníkům objektů podle nové tabulky: Rozdělení finančních prostředků přidělených z Ministerstva pro místní rozvoj novým vlastníkům objektů


 


II. u k l á d á


starostovi


zajistit realizaci rozdělení finančních prostředků z dotace povodňového fondu MMR novým vlastníkům podle nové tabulky: Rozdělení finančních prostředků přidělených z Ministerstva pro místní rozvoj novým vlastníkům objektů


Termín: 30/07/2004


 


Usnesení bylo schváleno 28 hlasy.


 


 


 


 


Milan Jančík


starosta MČ Praha 5


 


 


                  13.zasedání ZMČ P5 dne 18. 3. 2004                 


                        předsedá: Jančík Milan                       


                     HLASOVÁNÍ č. 29 – SCHVÁLENO                     


                          18.3.2004 14:53:39                         


           23.Revokace usnesení návrhu na rozdělení finanč.          


______________________________________________________________________


 


  Altner Boleslav                          ODS        1   Pro         


  Doc.ing.Babička Luboš CSc.               KP5        2   Nepřítomen  


  Bartoš Jaroslav                          ODS        3   Pro         


  ing. Cuhra Josef                         KDU        4   Pro         


  Mgr.Češková Andrea                       ODS        5   Pro         


  ing.Dvořák Bohumil                       ČSSD       6   Pro         


  Erben Pavel                              DJK        7   Pro         


  ing.Fiala Jaroslav                       ODS        8   Pro         


  Gál Ondřej                               ODS        9   Pro         


  Heissler Herbert                         KP5        10  Pro         


  Hlaváček Jan                             ODS        11  Pro         


  ing.Horák Petr                           KP5        12  Pro         


  Jančík Milan                             ODS        13  Pro         


  Doc.dr.E. Jelínková, CSC.                KDU        14  Pro         


  Kalhousová Eva                           SNK        15  Pro         


  Kohout Aleš                              DJK        16  Nepřítomen  


  dr. Macek Milan, CSc.                    KSČM       17  Pro         


  ing.Matoušek Jan                         ODS        18  Pro         


  Matoušková Jitka                         SNK        19  Pro         


  ing.Morávková Angela                     KP5        20  Pro         


  Najmon Viktor                            ODS        21  Pro         


  Nápravníková Ilona                       DJK        22  Zdržel se   


  Mgr.ing.Navara Petr                      DJK        23  Pro          


  Peterková Růžena                         KSČM       24  Nepřítomen  


  ing.Pražák Jiří                          ČSSD       25  Nehlasoval  


  Procházka Jan                            ODS        26  Nepřítomen  


  Mgr.Riedlbauchová Lubica                 ČSSD       27  Nehlasoval  


  Bc.Stecher David                         DJK        28  Pro         


  Stránský Martin                          US         29  Pro         


  Prof.ing.Šesták Bedřich,DrSc.            ČSSD       30  Pro         


  RNDr.Škaloud Miroslav                    ODS        31  Pro         


  ing.Tichý Miroslav                       ODS        32  Pro         


  Mgr.Vávrová Lucie                        ODS        33  Pro         


  Zajíčková Věnceslava                     ODS        34  Pro         


  Zapletal Vojtěch                         ODS        35  Pro         


______________________________________________________________________


 


Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů


Celkem zastupitelů: 35


Pro: 28 (80%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasoval: 2 (6%)


Nepřítomno: 4


Hlasování o usnesení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě