Revokace usnesení č. 7/25/95 k žádosti o změnu územního plánu na pozemcích č.parc. 886/9, 886/10 a 886/12, k.ú. Hlubočepy za účelem výstavby čerpací stanice pohonných hmot směrem do centra Prahy – Z 10/8

14/12/1995

18) Revokace usnesení č. 7/25/95 k žádosti o změnu územního plánu na pozemcích č.parc. 886/9, 886/10 a 886/12, k.ú. Hlubočepy za účelem výstavby čerpací stanice pohonných hmot směrem do centra Prahy - Z 10/8
Z 10/18/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. r e v o k u j e usnesení č. 7/25/95 II. s o u h l a s í s předloženým návrhem změny ÚPn za účelem výstavby ČS PHM směrem do centra Prahy na pozemcích č.parc. 886/9, 886/10 a 886/12, k.ú. Hlubočepy jižní okraj ul.
K Barrandovu a doporučuje, aby Útvar rozvoje hl.m.Prahy postoupil návrh změny ÚPn ke shválení ZHMP po doložení materiálu podrobně se zabývajícího problematikou životního prostředí a zlepšení služeb obyvatelstvu III. d o p o r u č u j e Útvaru rozvoje hl.m.Prahy neprojednávat předložený návrh AB Barrandov na změnu ÚPn za účelem výstavby ČS PHM směrem od Prahy a rozvoje filmových ateliérů a nepředkládat je ZHMP do jejich schválení. Usnesení bylo schváleno 30 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě