Kontrolní činnost v nouzovém stavu 

Na základě doporučení Ministerstva průmyslu a obchodu  ČR a v souladu s přijatými krizovými opatřeními nebude po dobu nouzového stavu vyhlášeného Vládou České republiky dne 12. března 2020 zahajována kontrolní činnost podle živnostenského zákona. Informovalo o tom odd. živnostenské kontroly ÚMČ Praha 5. To se netýká případů protiprávního jednání mimořádné společenské závažnosti.

V případě již zahájené kontrolní činnosti bude tato dokončena až po ukončení vládou uložených omezujících opatření.