Radní Prahy 5 schválili úlevy pro provozovatele zařízení a nájemníky v obecních objektech

02/04/2020 ÚMČ Praha 5

Nouzový stav a zhoršující se ekonomická situace občanů městské části Praha 5 i živnostníků, kteří zde podnikají, byly tématem debaty radních na 13. zasedání Rady MČ Praha 5 konaném první dubnový den. Jejím výsledkem pak byla hned tři usnesení, která by měla minimalizovat dopady restriktivních opatření vlády na jednotlivé nájemce.  

Prvním zásadním rozhodnutím vedení městské části Praha 5 je poskytnout provozovatelům zařízení, kteří mají provozovnu v prostorách svěřených do majetku MČ Praha 5 a jsou dotčeni usnesením Vlády ČR, č. 194 ze dne 12. března t. r. o nouzovém stavu, slevu z nájmu ve výši 100 % měsíčního nájemného. Tato sleva bude poskytnuta za období ode dne platnosti uvedeného opatření vlády, tedy od 14. března, do 30. dubna 2020.

„Rada se jednomyslně rozhodla podpořit podnikatele/nájemníky v domech, které náš Úřad spravuje, a kteří museli své provozovny zavřít dle usnesení vlády. Bylo by určitě vhodnější, kdyby naše pomoc mohla být širší a kdybychom mohli plošně pomoci potřebným. Snažíme se najít způsob, jak i ostatním s jejich podnikáním v této nelehké době pomoci,“ přiblížil rozhodnutí vedení městské části Praha 5 David Dušek (STAN), radní pro podporu podnikání.

I další bod programu jednání se týkal pronájmů prostor v objektech a pozemků ve svěřené správě městské části Praha 5. Rada odhlasovala neuplatňování sankcí za pozdní úhradu nájemného za pronájem nebytových domů, nebytových prostor v nebytových i bytových domech, ostatních částí nemovitostí a pozemků v majetku nebo správě MČ Praha 5, které je splatné v období od 1. března do ukončení nouzového stavu, a to v návaznosti na nařízení vlády ČR č. 194 z 12. 3. 2020 a č. 211 ze 14. 3. 2020.

„Odklad platby nájemného a služeb za pronájem bytů nájemníkům, kteří bydlí v bytech svěřených do správy MČ Praha 5, a to až o čtyři měsíce.“ Tak zní výňatek z posledního z trojice usnesení, jež Rada 1. dubna schválila. Odklad bude umožněn všem nájemcům bytů svěřených do majetku MČ Praha 5, kteří o to požádají. Žádost bude třeba předložit Odboru bytů a převodů nemovitostí ÚMČ Praha 5 nebo správní společnosti Centra, a to nejpozději do 30. června 2020.

Opatření se týká nájemného za měsíce duben, květen a červen 2020. Jak je uvedeno výše, za každý jednotlivý měsíc bude možný odklad nájemného až o čtyři měsíce – v praxi to znamená, že dubnové nájemné a poplatky za služby bude možné zaplatit do 31. srpna, květnové platby budou splatné k 30. září a červnové z 31. říjnu, a to bez jakýchkoliv sankcí.

 

VÍCE INFORMACÍ PRO PODNIKATELE najdete na webových stránkách MČ Praha 5,

KORONAVIRUS – INFORMACE:

Přílohy ke stažení

Kontakt

Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě