Projekty MČ spolufinancované z dotací

 

Projekt Operační program Období realizace
Místní akční plán pro Prahu 5 OP VVV 2017 – 2018
Místní akční plán pro Prahu 5 II OP VVV 2019 – 2022
MŠ Lohniského – Praha 5 – snížení energetické náročnosti objektu OP Životní prostředí 2018
MŠ Kroupova – Praha 5 – snížení energetické náročnosti objektu OP Životní prostředí 2018
Smart vzdělávání MČ Praha 5 OP Zaměstnanost 2018 – 2019
Podpora komunitního života v Městské části Praha 5 OP Zaměstnanost 2019 – 2020
Služby péče o děti 1. stupně základních škol na Praze 5 OP Zaměstnanost 2016 – 2018
Snížení energetické náročnosti MŠ Nad Palatou OP Životní prostředí 2019
Snížení energetické náročnosti MŠ Lohniského 830 OP Životní prostředí 2019
Snížení energetické náročnosti MŠ Renoirova OP Životní prostředí 2019
ZŠ a MŠ Kořenského, objekt Pod Žvahovem, Praha 5 – navýšení kapacity základního vzdělávání za účelem sociální inkluze OP Praha – pól růstu 2017
Rozšíření kapacity předškolního vzdělávání ZŠ a MŠ Radlická OP Praha – pól růstu 2017
Bezpečný přechod nové generace Fin. rez. Smart Cities 2017 –  MHMP 2018 – 2020
Vytvoření nové učebny dílen FZŠ Barrandov II OP Praha – pól růstu 2019
Modernizace zařízení a vybavení MŠ Peroutkova OP Praha – pól růstu 2019
Modernizace zařízení a vybavení učebny fyziky ZŠ Drtinova OP Praha – pól růstu 2020
Modernizace učeben pro polytechnickou výuku ZŠ Waldorfská OP Praha – pól růstu 2019
Podpora vzdělávacích a sociokulturních aktivit směřujících k integraci cizinců v roce 2020 na území městské části Praha 5 (v přípravě) Ministerstvo vnitra 2020
COMPETENCE – Capacity building of employees of municipalities for better provision of public services (v přípravě) Fondy EHP/Norska 2020 – 2022
ZŠ waldorfská – navýšení kapacity za účelem sociální inkluze OP Praha – pól růstu 2020 – 2021

Související dokumenty:
Přehled projektů oddělení EU fondů poslední aktualizace dokumentu: 14.05.2020

Související odkazy:
Oddělení strategií, projektového řízení a EU fondů