Projekty MČ spolufinancované z dotací

 

 

Projekt Operační program Období realizace
Místní akční plán pro Prahu 5 OP VVV 2017 – 2018
Místní akční plán pro Prahu 5 II OP VVV 2019 – 2022
MŠ Lohniského – Praha 5 – snížení energetické náročnosti objektu OP Životní prostředí 2018
MŠ Kroupova – Praha 5 – snížení energetické náročnosti objektu OP Životní prostředí 2018
Smart vzdělávání MČ Praha 5 OP Zaměstnanost 2018 – 2020
Podpora komunitního života v Městské části Praha 5 OP Zaměstnanost 2019 – 2020
Služby péče o děti 1. stupně základních škol na Praze 5 OP Zaměstnanost 2016 – 2018
Snížení energetické náročnosti MŠ Nad Palatou (v přípravě) OP Životní prostředí 2019
Snížení energetické náročnosti MŠ Lohniského 830 (v přípravě) OP Životní prostředí 2019
Snížení energetické náročnosti MŠ Renoirova (v přípravě) OP Životní prostředí 2019
ZŠ a MŠ Kořenského, objekt Pod Žvahovem, Praha 5 – navýšení kapacity základního vzdělávání za účelem sociální inkluze OP Praha – pól růstu 2017
Rozšíření kapacity předškolního vzdělávání ZŠ a MŠ Radlická OP Praha – pól růstu 2017
Bezpečný přechod nové generace Fin. rez. Smart Cities 2017 –  MHMP 2018 – 2019
Vytvoření nové učebny dílen FZŠ V Remízku (v přípravě) OP Praha – pól růstu 2019
Modernizace zařízení a vybavení MŠ  Peroutkova (v přípravě) OP Praha – pól růstu 2019
Modernizace zařízení a vybavení ZŠ Drtinova (v přípravě) OP Praha – pól růstu 2019
Modernizace učeben pro polytechnickou výuku ZŠ Waldorfská (v přípravě) OP Praha – pól růstu 2019