Projekty MČ spolufinancované z dotací

 

Projekt Operační program Období realizace
Podpora vzdělávacích aktivit směřujících k integraci cizinců v roce 2022 na území městské části Praha 5 Ministerstvo vnitra ČR 2022
Místní akční plán pro Prahu 5 OP VVV 2017 – 2018
Místní akční plán pro Prahu 5 II OP VVV 2019 – 2022
MŠ Lohniského – Praha 5 – snížení energetické náročnosti objektu OP Životní prostředí 2018
MŠ Kroupova – Praha 5 – snížení energetické náročnosti objektu OP Životní prostředí 2018
Smart vzdělávání MČ Praha 5 OP Zaměstnanost 2018 – 2019
Rozvoj komunitního života v MČ Praha 5 OP Praha – pól růstu 2021 – 2022 (v pořadníku čekajících projektů)
Služby péče o děti 1. stupně základních škol na Praze 5 OP Zaměstnanost 2016 – 2018
Snížení energetické náročnosti MŠ Nad Palatou OP Životní prostředí 2019
Snížení energetické náročnosti MŠ Lohniského 830 OP Životní prostředí 2019
Snížení energetické náročnosti MŠ Renoirova OP Životní prostředí 2019
ZŠ a MŠ Kořenského, objekt Pod Žvahovem, Praha 5 – navýšení kapacity základního vzdělávání za účelem sociální inkluze OP Praha – pól růstu 2017
Rozšíření kapacity předškolního vzdělávání ZŠ a MŠ Radlická OP Praha – pól růstu 2017
Bezpečný přechod nové generace Fin. rez. Smart Cities 2017 –  MHMP 2018 – 2022
Vytvoření nové učebny dílen FZŠ Barrandov II OP Praha – pól růstu 2019
Modernizace zařízení a vybavení MŠ Peroutkova OP Praha – pól růstu 2019
Modernizace zařízení a vybavení učebny fyziky ZŠ Drtinova OP Praha – pól růstu 2020
Modernizace učeben pro polytechnickou výuku ZŠ Waldorfská OP Praha – pól růstu 2019
Podpora vzdělávacích a sociokulturních aktivit směřujících k integraci cizinců v roce 2020 na území městské části Praha 5 Ministerstvo vnitra ČR 2020
Podpora vzdělávacích a sociokulturních aktivit směřujících k integraci cizinců v roce 2021 na území městské části Praha 5 Ministerstvo vnitra ČR 2021
Zavedení řízení kvality dle metodiky CAF 2013/2020 na úřadě městské části Praha 5 OP Zaměstnanost 2021 – 2022
ZŠ waldorfská – navýšení kapacity za účelem sociální inkluze OP Praha – pól růstu 2020 – 2021
OP Životní prostředí 2020 – 2021
Ministerstvo průmyslu a obchodu 2021 – 2022
IROP REACT-EU 2022 – 2023

Související dokumenty:
Přehled projektů spolufinancovaných z dotací oddělení strategického řízení a Evropských fondů poslední aktualizace dokumentu: 14.03.2022

Související odkazy:
Oddělení strategického řízení a Evropských fondů
Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě