Projednání svěření objektů WC v ul. U Smíchovského hřbitova před hřbitovem na Malvazinkách na č.parc. 4910, k.ú. Smíchov , bývalé WC,č. parc. 66/2 v k.ú. Motol, roh ul. Plzeňská a V Přelomu a WC umístěné v opěrné zdi ul. Lamačova u Tilleho náměstí na č.parc. 1020/1, k.ú. Hlubočepy

19/09/2002

17.

Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty

Projednání svěření objektů WC v ul. U Smíchovského hřbitova před
hřbitovem na Malvazinkách na č.parc. 4910, k.ú. Smíchov , bývalé
WC,č. parc. 66/2 v k.ú. Motol, roh ul. Plzeňská a V Přelomu a WC
umístěné v opěrné zdi ul. Lamačova u Tilleho náměstí na č.parc.
1020/1, k.ú. Hlubočepy

Městská část žádá o svěření WC v k.ú. Smíchov , Motol a Hlubočepy,
které neslouží ke svému účelu nebo jen částečně jako nedílná součást
stánků

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. ž á d á

Zastupitelstvo hlavního města Prahy o svěření níže uvedených
nemovitostí:

– objekt U Smíchovského hřbitova využíván jako WC a stánek stojící na
č.parc. 4910, k.ú. Smíchov

– ostatní stavební objekt , č.parc. 66/2, k.ú. Motol roh ul. Plzeňská
a V Přelomu využívaný jako stánek a WC současně
– stavbu v opěrné zdi pod mostem v ul. Lamačova a Tilleho náměstí
stojící na č.parc. 1020/1, k.ú. Hlubočepy

II. u k l á d á

M. Jančíkovi, zást. starosty


předložit žádost o osvěření nemovitostí užívaných jako stánek
a WC v k.ú. Smíchov, Motol a Hlubočepy, na MHMP
T: 31/10/2002

Usnesení bylo schváleno 34 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě