Program 8. zasedání KV ZMČ Praha 5 dne 15.05.2017

11/05/2017

Program 8. zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 dne 15. 5. 2017

Č.

 Bod jednání

 

1.

Schválení programu 8. zasedání KV ZMČ P5;

Schválení zápisu z 7. zasedání KV ZMČ P5;

Volba ověřovatele zápisu z 8. zasedání KV ZMČ P5

 

2.

Kontrola plnění úkolů RMČ P5 za období od 1. 4. do 15. 4. 2017

 

3.

 Kontrola úkolů z Plánu činnosti KV ZMČ P5 na rok 2017

 

4.

 Různé

– další termín konání KV dne 29. 05. 2017 od 16:00 hodin v místnosti ZMČ č. 603

 

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě