Program 6. zasedání KV ZMČ Praha 5 dne 16.05.2016

Program 6. zasedání  městské části Praha 5 dne 16.05.2016

Č.

 Bod jednání

1.

 Schválení zápisu 5. KV, programu a ověřovatele 6. zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

2.

 Volba místopředsedy

3.

 Projednání návrhu Statutu Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

4.

 Kontrola plnění usnesení a úkolů KV za rok 2015 do 28.4.2016

5.

 Připomínky k formě kontroly plnění usneseni RMČ a ZMČ P5

6.

 Návrhy do plánu kontrol na 2. pololetí 2016

7.

 Různé

Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva, předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 5