Program 5. zasedání KV ZMČ Praha 5 dne 27.03.2017

04/04/2017

Program 5. zasedání Kontrolního výboru ZMČ Praha 5 dne 27. 3. 2017

Č.

 Bod jednání

 

1.

 Schválení programu 5. zasedání KV ZMČ P5; Schválení zápisu ze 4. zasedání KV ZMČ P5; Volba ověřovatele zápisu z 5. zasedání KV ZMČ P5

 

2.

 Kontrola plnění úkolů RMČ P5 za období od 1.2 – 15.3.2017

 

3.

 Plán činnosti KV ZMČ P5 na rok 2017

 

4.

 Různé

– další termín konání KV dne 10.04.2017 od 16:00 hodin v místnosti ZMČ č. 603

 

      

Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva, předseda Kontrolního výboru ZMČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě