Prodej zařízení tržiště Ostrovského společnosti Lukas, k.s.

13/12/2001

29.
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Prodej zařízení tržiště Ostrovského společnosti Lukas, k.s.
Společnost Lukas k.s., Arbesovo náměstí 10, požádala MČ Praha 5 o prodej zařízení tržiště Ostrovského za odhadní cenu 310.000,- Kč dle znaleckého posudku
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. s c h v a l u j e prodej zařízení tržiště Ostrovského společnosti Lukas k.s. za odhadní cenu 310.000,- Kč dle znaleckého posudku
II. u k l á d á M. Jančíkovi, zást. starosty ve spolupráci s ved. OSM 1. projednat návrh kupní smlouvy na prodej zařízení tržiště Ostrovského se společností Lukas k.s. za cenu 310.000,- Kč Termín: 19/12/2001
2. předložit kupní smlouvu starostovi k podpisu Termín: 21/12/2001
Usnesení bylo schváleno 33 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě