Prodej souvisejícího pozemku-zahrady parc.č.3383, dle “Statutu..” oprávněným nájemníkům bytů domu č.p. 2172, Holečkova č.o. 28, k.ú. Smíchov, z důvodu privatizace domu

19/09/2002

47.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Prodej souvisejícího pozemku-zahrady parc.č.3383, dle “Statutu..”
oprávněným nájemníkům bytů domu č.p. 2172, Holečkova č.o.
28, k.ú. Smíchov, z důvodu privatizace domu

Prodej souvisejícího pozemku-zahrady parc.č.3383, dle
“Statutu…” oprávněným nájemníkům bytů domu č.p. 2172,
Holečkova, č.o. 28, k.ú. Smíchov, z důvodu privatizace domu-bytů
dle zák.72/1994 Sb.

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. prodej souvisejícího pozemku-zahrady parc.č. 3383, dle
“Statutu…” oprávněným nájemníkům bytů domu č.p. 2172,
Holečkova, č.o. 28, k.ú. Smíchov, dle příslušného podílu s věcným
břemenem předkupního práva pro MČ Praha 5 na dobu 3 let takto:

Velikost podílu včetně pozemků: 423/8476

Kupující: Dostál Petr a Dostálová Šárka

Za cenu: 39.924,00

Velikost podílu včetně pozemků: 817/8476

Kupující: Cortéz Jakub

Za cenu: 77.112,00

Velikost podílu včetně pozemků: 714/8476

Kupující: Dičková Viola

Za cenu: 69.939,00

Velikost podílu včetně pozemků: 389/8476

Kupující: Otto Kamil a Ottová Milada

Za cenu: 39.716,00

Velikost podílu včetně pozemků: 591/8476

Kupující: Koucký Jaroslav a Bartáková Karolína

Za cenu: 55.782,00

Velikost podílu včetně pozemků: 764/8476

Kupující: Čížková Sylva Čížek Čestmír

Za cenu: 72.110,00

Velikost podílu včetně pozemků: 399/8476

Kupující: Kaliba František a Šmejkalová Zdeňka

Za cenu: 37.659,00

Velikost podílu včetně pozemků: 645/8476

Kupující: Pokorný Josef a Pokorná Rozálie

Za cenu: 60.878,00

Velikost podílu včetně pozemků: 757/8476

Kupující: JUDr. Součková Evelína

Za cenu: 71.449,00

Velikost podílu včetně pozemků: 369/8476

Kupující: Ondračka Antonín

Za cenu: 34.827,00

Velikost podílu včetně pozemků: 595/8476

Kupující: MVDr. Marjánková Karla

Za cenu: 56.159,00

Velikost podílu včetně pozemků: 746/8476

Kupující: Šimek Jiří a Šimková Emílie

Za cenu: 70.411,00

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s  usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a
CENTRA – schválení prodeje souvisejícího pozemku-zahrady
parc.č.3383, dle “Statutu ..” oprávněným nájemníkům bytů domu
č.p. 2172, Holečkova, č.o. 28, k.ú. Smíchov, z důvodu privatizace
domu

Termín: 04/10/2002

Usnesení bylo schváleno 31 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě