Prodej souvisejícího pozemku-zahrady parc.č.2193, dle “Statutu”, oprávněným nájemníkům bytů domu č.p. 909 Na Skalce č.o.11,k.ú. Smíchov, z důvodu privatizace domu

19/09/2002

48.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Prodej souvisejícího pozemku-zahrady parc.č.2193, dle “Statutu”,
oprávněným nájemníkům bytů domu č.p. 909 Na Skalce č.o.11,k.ú.
Smíchov, z důvodu privatizace domu

Prodej souvisejícího pozemku-zahrady parc.č.2193, dle
“Statutu…”, oprávněným nájemníkům bytů domu č.p.909 Na Skalce
č.o.11,k.ú. Smíchov, z důvodu privatizace domu-bytů, dle
zák.72/1994 Sb.

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. prodej souvisejícího pozemku-zahrady parc. č.2193, dle
“Statutu…”, oprávněným nájemníkům bytů domu č.p.909 Na Skalce
č.o.11,k.ú. Smíchov, dle příslušného podílu s věcným břemenem
předkupního práva pro MČ Praha 5 na  dobu 3 let takto:

Velikost podílu pozemku: 677/7317

Kupující: ing. Karlovský Jan a ing. Karlovská Milada

Za cenu: 34 064,00

Velikost podílu pozemku: 637/7317

Kupující: Matějovský Miroslav a Matějovská Blanka

Za cenu: 32 051,00

Velikost podílu pozemku: 978/7317

Kupující: Kopecký Jiří a Kopecká Jaroslava

Za cenu: 49 209,00

Velikost podílu pozemku: 513/7317

Kupující: Sychra Josef a Sychrová Božena

Za cenu: 25 812,00

Velikost podílu pozemku: 750/7317

Kupující: Klementová Marie a Klement Vítězslav

Za cenu: 37 737,00

Velikost podílu pozemku: 728/7317

Kupující: ing. Štec Jiří

Za cenu: 36 630,00

velikost podílu pozemku: 793/7317

Kupující: Ditmar Egon a Ditmar Pavel

Za cenu: 39 900,00

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a
CENTRA – schválení prodeje souvisejícího pozemku-zahrady
parc.č.2193 dle “Statutu . ” oprávněným nájemníkům bytů domu
č.p.909 Na Skalce č.o.11,k.ú. Smíchov z důvodu privatizace domu

Termín: 04/10/2002

Usnesení bylo schváleno 31 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě