Prodej souvisejícího pozemku-zahrady, parc.č.2094, oprávněným nájemcům bytů domu č.p.2001, Radlická č.o.56,k.ú. Smíchov

50.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Prodej souvisejícího pozemku-zahrady, parc.č.2094, oprávněným
nájemcům bytů domu č.p.2001, Radlická č.o.56,k.ú. Smíchov

Prodej souvisejícího pozemku-zahrady, parc.č.2094, oprávněným
nájemcům bytů domu č.p.2001, Radlická č.o.56, k.ú. Smíchov

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. prodej souvisejícího pozemku-zahrady parc.č.2094, oprávněným
nájemcům bytů domu č.p.2001, Radlická č.o.56, k.ú. Smíchov, dle
příslušného podílu, s věcným břemenem předkupního práva pro MČ
Praha 5, na dobu 3 let takto:

Velikost podílu pozemku: 227/10524

Kupující: Hák Jiří

Za cenu: 31 303

Velikost podílu pozemků: 444/10524

Kupující: Kůsová Jitka

Za cenu: 61 227

Velikost podílu včetně pozemků: 451/10524

Kupující: Adamová Eva

Za cenu: 62 192

Velikost podílu včetně pozemků: 634/10524

Kupující: Mgr. Chalupová Jana a Chalupa Jaroslav
Za cenu: 87 427

Velikost podílu včetně pozemků: 655/10524

Kupující: Škeříková Věra a Škeřík Jan
Za cenu: 90 323

Velikost podílu včetně pozemků: 450/10524

Kupující: Pavel Jiří

Za cenu: 62 054

Velikost podílu včetně pozemků: 470/10524

Kupující: Schneiderová Emilie a Pucher Vlastimil

Za cenu: 64 812

Velikost podílu včetně pozemků: 470/10524

Kupující: Kvízová Eva a Kvíz Petr

Za cenu: 64 812

Velikost podílu včetně pozemků: 452/10524

Kupující: Borovan Pavel a Borovanová Ludmila
Za cenu: 62 330

Velikost podílu včetně pozemků: 648/10524

Kupující: Novosad Rudolf a Novosadová Marta
Za cenu: 59 358

Velikost podílu včetně pozemků: 467/10524

Kupující: Brotánková Marie

Za cenu: 64 398

Velikost podílu včetně pozemků: 490/10524

Kupující: ing. Jančaříková Blanka

Za cenu: 67 570

Velikost podílu včetně pozemků: 458/10524

Kupující: Jandová Marie a Janda Zdeněk
Za cenu: 63 157

Velikost podílu včetně pozemků: 648/10524

Kupující: Pitterová Marie

Za cenu: 89 358

Velikost podílu včetně pozemků: 468/10524

Kupující: ing. Klíma Miroslav

Za cenu: 64 536

Velikost podílu včetně pozemků: 498/10524

Kupující: Retingerová Hana

Za cenu: 68 673

Velikost podílu včetně pozemků: 427/10524

Kupující: Fuksa Stanislav

Za cenu: 58 882

Velikost podílu včetně pozemků: 459/10524

Kupující: Čahojová Marta a Čahoj Václav

Za cenu: 63 295

Velikost podílu včetně pozemků: 632/10524

Kupující: Kolman Miloslav a Kolmanová Zdeňka

Za cenu: 87 151

Velikost podílu včetně pozemků: 591/10524

Kupující: Dvořák Zdeněk a Dvořáková Anna

Za cenu: 1 500

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a
CENTRA – schválení prodeje souvisejícího pozemku-zahrady,
parc.č.2094, oprávněným nájemcům bytů domu č.p.2001, Radlická
č.o.56, k.ú. Smíchov

Termín: 10/05/2002

Usnesení bylo schváleno 30 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5