Prodej sítí tržiště Ostrovského vlastníkovi pozemku – Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, a.s.

13/12/2001

28.
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Prodej sítí tržiště Ostrovského vlastníkovi pozemku - Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, a.s.
Dopravní podnik hl. m. Prahy, jako vlastník tržiště Ostrovského, požádal MČ Praha 5 o prodej sítí tržiště Ostrovského za cenu 300.000,- Kč
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. s c h v a l u j e prodej sítí tržiště Ostrovského Dopravnímu podniku hl. m. Prahy a.s. za cenu 300.000,- Kč
II. u k l á d á M. Jančíkovi, zást. starosty ve spolupráci s ved. OSM 1. projednat návrh kupní smlouvy na prodej sítí tržiště Ostrovského Dopravnímu podniku hl. m. Prahy a.s. za cenu 300.000,- Kč Termín: 11/01/2002
2. předložit kupní smlouvu starostovi k podpisu Termín: 25/01/2002
Usnesení bylo schváleno 32 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě