Prodej půdních bytů do vlastnictví na domech určených k privatizaci dle zák. 72/1994 Sb. a dle seznamu půdních prostor schváleného RMČ Praha 5 dne 31.7.2001 č. usnesení 24/1057/2001, J. Plachty 23 – na stůl

40.


 


Předkladatel: Rada MČ Praha 5, ing. P. Horák, zást. starosty


Prodej půdních bytů do vlastnictví na domech určených k privatizaci dle zák. 72/1994 Sb. a dle seznamu půdních prostor schváleného RMČ Praha 5 dne 31.7.2001 č. usnesení 24/1057/2001, J. Plachty 23 – na stůl


 


Prodej bytové jednotky ve výstavbě do vlastnictví v domě určeném k prodeji dle zák. 72/1994 Sb., Jindřicha Plachty 23, č.p. 1014/09, k.ú. Smíchov, jejichž hrubou stavbu provedla CENTRA, v.o.s.


 


Zastupitelstvo městské části Praha 5


 


I. s c h v a l u j e


prodej bytové jednotky ve výstavbě do vlastnictví v domě č.p. 1014/09, Jindřicha Plachty 23, k.ú. Smíchov, takto:


 


bytová jednotka ve výstavbě číslo: 1014/09 vč. podílu na pozemku č. 453 a společných prostorech domu velikost bytové jednotky: 136,10 m2


kupující: Petra Krejzová a Otto Srp


za stanovenou cenu: 340 480,- Kč


 


II. u k l á d á


ing.P. Horákovi, zást. starosty


1. předložit starostovi MČ Praha 5 k podpisu Smlouvu o výstavbě bytové jednotky


2. informovat CENTRU, v.o.s. o usnesení ZMČ Praha 5 k prodeji půdního bytu Petře Krejzové a Otto Srpovi


Termín: 31/07/2004


 


Usnesení bylo schváleno 23 hlasy.


 


 


 


 


 


Milan Jančík


starosta MČ Praha 5


 


                         16. zasedání ZMČ P5                         


                        předsedá: Jančík Milan                       


                     HLASOVÁNÍ č. 60 – SCHVÁLENO                     


                          17.6.2004 14:38:14                         


             39.Prodej půd.bytů-J. Plachty 23 – na stůl              


______________________________________________________________________


 


  Altner Boleslav                          ODS        1   Pro         


  Doc.ing.Babička Luboš CSc.               KP5        2   Nepřítomen  


  Bartoš Jaroslav                          ODS        3   Nehlasoval  


  ing. Cuhra Josef                         KDU        4   Pro         


  Mgr.Češková Andrea                       ODS        5   Pro         


  ing.Dvořák Bohumil                       ČSSD       6   Pro         


  Erben Pavel                              DJK        7   Nehlasoval  


  ing.Fiala Jaroslav                       ODS        8   Pro         


  Gál Ondřej                               ODS        9   Nepřítomen  


  Heissler Herbert                         KP5        10  Pro         


  Hlaváček Jan                             ODS        11  Pro         


  ing.Horák Petr                           KP5        12  Nepřítomen  


  Jančík Milan                             ODS        13  Pro         


  Doc.dr.E. Jelínková, CSC.                KDU        14  Pro         


  Kalhousová Eva                           SNK        15  Pro         


  Kohout Aleš                              DJK        16  Nehlasoval  


  dr. Macek Milan, CSc.                    KSČM       17  Zdržel se   


  ing.Matoušek Jan                         ODS        18  Pro         


  Matoušková Jitka                         SNK        19  Pro         


  ing.Morávková Angela                     KP5        20  Pro         


  Najmon Viktor                            ODS        21  Pro         


  Nápravníková Ilona                       DJK        22  Zdržel se   


  Mgr.ing.Navara Petr                      DJK        23  Nepřítomen  


  Peterková Růžena                         KSČM       24  Nepřítomen  


  ing.Pražák Jiří                          ČSSD       25  Pro         


  Procházka Jan                            ODS        26  Pro          


  Mgr.Riedlbauchová Lubica                 ČSSD       27  Nehlasoval  


  Bc.Stecher David                         DJK        28  Zdržel se   


  Stránský Martin                          US         29  Pro         


  Prof.ing.Šesták Bedřich,DrSc.            ČSSD       30  Pro         


  RNDr.Škaloud Miroslav                    ODS        31  Pro         


  ing.Tichý Miroslav                       ODS        32  Pro         


  Mgr.Vávrová Lucie                        ODS        33  Pro         


  Zajíčková Věnceslava                     ODS        34  Pro         


  Zapletal Vojtěch                         ODS        35  Pro         


______________________________________________________________________


 


Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů


Celkem zastupitelů: 35


Pro: 23 (66%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 3 (9%)  Nehlasoval: 4 (11%)


Nepřítomno: 5


Hlasování o usnesení