Prodej půdních bytů do osobního vlastnictví na domech určených k privatizaci dle zák. 72/1994 Sb. a dle seznamu půdních prostor schváleného RMČ Praha 5 dne 31.7.2001 č. usnesení 24/1057/2001

08/04/2004

35.


 


Předkladatel: Rada MČ Praha 5, ing.P. Horák, zást. Starosty


Prodej půdních bytů do osobního vlastnictví na domech určených k privatizaci dle zák. 72/1994 Sb. a dle seznamu půdních prostor schváleného RMČ Praha 5 dne 31.7.2001 č. usnesení 24/1057/2001


 


Prodej bytové jednotky ve výstavbě do osobního vlastnictví v domě určeném k prodeji dle zák. 72/1994 Sb., č.p. 122, Stroupežnického 11, k.ú. Smíchov, jejíž hrubou stavbu provedla CENTRA, v.o.s.


 


Zastupitelstvo městské části Praha 5


 


I. s c h v a l u j e


prodej bytové jednotky ve výstavbě do osobního vlastnictví v domě č.p. 122, Stroupežnického 11, k.ú. Smíchov,takto:


 


bytová jednotka ve výstavbě číslo: 122/6, vč. podílu na pozemku č. 2890 a společných prostorech domu velikost bytové jednotky: 117,9 m2


kupující: Tomáš Posker a Lucie Bártková


za stanovenou cenu: 441 400,- Kč


 


II. u k l á d á


ing. P. Horákovi, zást. starosty 1. předložit starostovi MČ Praha 5 k podpisu Smlouvu o výstavbě bytové jednotky


 


2. informovat CENTRU, v.o.s. o usnesení ZMČ Praha 5 k prodeji půdního bytu Tomáši Poskerovi a Lucii Bártkové


Termín: 15/04/2004


 


Usnesení bylo schváleno 26 hlasy.


 


 


 


 


Milan Jančík


starosta MČ Praha 5


 


                  13.zasedání ZMČ P5 dne 18. 3. 2004                 


                        předsedá: Jančík Milan                       


                     HLASOVÁNÍ č. 39 – SCHVÁLENO                     


                          18.3.2004 15:15:00                         


                 35.Prodej půdních bytů-Stroupežn.11                  


______________________________________________________________________


 


  Altner Boleslav                          ODS        1   Pro         


  Doc.ing.Babička Luboš CSc.               KP5        2   Nepřítomen  


  Bartoš Jaroslav                          ODS        3   Pro         


  ing. Cuhra Josef                         KDU        4   Pro         


  Mgr.Češková Andrea                       ODS        5   Pro         


  ing.Dvořák Bohumil                       ČSSD       6   Pro         


  Erben Pavel                              DJK        7   Zdržel se   


  ing.Fiala Jaroslav                       ODS        8   Pro         


  Gál Ondřej                               ODS        9   Nepřítomen  


  Heissler Herbert                         KP5        10  Pro         


  Hlaváček Jan                             ODS        11  Pro         


  ing.Horák Petr                           KP5        12  Pro         


  Jančík Milan                             ODS        13  Pro         


  Doc.dr.E. Jelínková, CSC.                KDU        14  Pro         


  Kalhousová Eva                           SNK        15  Pro         


  Kohout Aleš                              DJK        16  Nepřítomen  


  dr. Macek Milan, CSc.                    KSČM       17  Zdržel se   


  ing.Matoušek Jan                         ODS        18  Pro         


  Matoušková Jitka                         SNK        19  Pro         


  ing.Morávková Angela                     KP5        20  Pro          


  Najmon Viktor                            ODS        21  Pro         


  Nápravníková Ilona                       DJK        22  Zdržel se   


  Mgr.ing.Navara Petr                      DJK        23  Pro         


  Peterková Růžena                         KSČM       24  Nepřítomen  


  ing.Pražák Jiří                          ČSSD       25  Pro         


  Procházka Jan                            ODS        26  Nepřítomen  


  Mgr.Riedlbauchová Lubica                 ČSSD       27  Pro         


  Bc.Stecher David                         DJK        28  Zdržel se   


  Stránský Martin                          US         29  Pro         


  Prof.ing.Šesták Bedřich,DrSc.            ČSSD       30  Pro         


  RNDr.Škaloud Miroslav                    ODS        31  Pro         


  ing.Tichý Miroslav                       ODS        32  Pro         


  Mgr.Vávrová Lucie                        ODS        33  Pro         


  Zajíčková Věnceslava                     ODS        34  Pro         


  Zapletal Vojtěch                         ODS        35  Pro         


______________________________________________________________________


 


Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů


Celkem zastupitelů: 35


Pro: 26 (74%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 4 (11%)  Nehlasoval: 0 (0%)


Nepřítomno: 5


Hlasování o usnesení

Prodej půdních bytů do osobního vlastnictví na domech určených k privatizaci dle zák. 72/1994 Sb. a dle seznamu půdních prostor schváleného RMČ Praha 5 dne 31.7.2001 č. usnesení 24/1057/2001

24/02/2004

39.


 


Předkladatel: Rada MČ Praha 5, ing. P. Horák, zást. starosty


Prodej půdních bytů do osobního vlastnictví na domech určených k privatizaci dle zák. 72/1994 Sb. a dle seznamu půdních prostor schváleného RMČ Praha 5 dne 31.7.2001 č. usnesení 24/1057/2001


 


Prodej bytové jednotky ve výstavbě do osobního vlastnictví v domě určeném k prodeji dle zák. 72/1994 Sb., č.p. 439, Na Celné 9, k.ú. Smíchov, jejíž hrubou stavbu provedla RK SEVER


 


Zastupitelstvo městské části Praha 5


 


I. s c h v a l u j e


prodej bytové jednotky ve výstavbě do osobního vlastnictví v domě č.p. 439, Na Celné 9, k.ú. Smíchov, takto:


 


bytová jednotka ve výstavbě číslo: 439/15 vč. podílu na pozemku č. 386 a společných prostorech domu velikost bytové jednotky: 104,3 m2


kupující: Antonín Kühn za stanovenou cenu: 241 425,- Kč


 


II. u k l á d á


starostovi


informovat RK SEVER o usnesení ZMČ Praha 5 k prodeji půdního bytu Antonínu Kühnovi


Termín: 15/03/2004


 


Usnesení bylo schváleno 31 hlasy


 


 


 


 


 


Milan Jančík


starosta MČ Praha 5


 


                           12. ZMČ Praha 5                           


                        předsedá: Jančík Milan                       


                     HLASOVÁNÍ č. 50 – SCHVÁLENO                     


                          12.2.2004 15:20:39                         


              41.Prodej půdních bytů do osobního vlast.              


______________________________________________________________________


 


  Altner Boleslav                          ODS        1   Pro         


  Doc.ing.Babička Luboš CSc.               KP5        2   Pro         


  Bartoš Jaroslav                          ODS        3   Pro         


  ing. Cuhra Josef                         KDU        4   Pro         


  Mgr.Češková Andrea                       ODS        5   Pro         


  ing.Dvořák Bohumil                       ČSSD       6   Pro         


  Erben Pavel                              DJK        7   Pro         


  ing.Fiala Jaroslav                       ODS        8   Pro         


  Gál Ondřej                               ODS        9   Pro         


  Heissler Herbert                         KP5        10  Pro         


  Hlaváček Jan                             ODS        11  Pro         


  ing.Horák Petr                           KP5        12  Pro         


  Jančík Milan                             ODS        13  Pro         


  Doc.dr.E. Jelínková, CSC.                KDU        14  Pro         


  Kalhousová Eva                           SNK        15  Pro         


  Kohout Aleš                              DJK        16  Pro         


  dr. Macek Milan, CSc.                    KSČM       17  Zdržel se   


  ing.Matoušek Jan                         ODS        18  Pro         


  Matoušková Jitka                         SNK        19  Pro         


  ing.Morávková Angela                     KP5        20  Pro          


  Najmon Viktor                            ODS        21  Pro         


  Nápravníková Ilona                       DJK        22  Pro         


  Mgr.ing.Navara Petr                      DJK        23  Nepřítomen  


  Peterková Růžena                         KSČM       24  Nepřítomen  


  ing.Pražák Jiří                          ČSSD       25  Pro         


  Procházka Jan                            ODS        26  Pro         


  Mgr.Riedlbauchová Lubica                 ČSSD       27  Nehlasoval  


  Bc.Stecher David                         DJK        28  Pro         


  Stránský Martin                          US         29  Pro         


  Prof.ing.Šesták Bedřich,DrSc.            ČSSD       30  Pro         


  RNDr.Škaloud Miroslav                    ODS        31  Pro         


  ing.Tichý Miroslav                       ODS        32  Pro         


  Mgr.Vávrová Lucie                        ODS        33  Pro         


  Zajíčková Věnceslava                     ODS        34  Pro          


  Zapletal Vojtěch                         ODS        35  Pro         


______________________________________________________________________


 


Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů


Celkem zastupitelů: 35


Pro: 31 (89%)  Proti: 0 (0%)  Zdrželo se: 1 (3%)  Nehlasoval: 1 (3%)


Nepřítomno: 2


Hlasování o usnesení

Prodej půdních bytů do osobního vlastnictví na domech určených k privatizaci dle zák. 72/1994 Sb. a dle seznamu půdních prostor schváleného RMČ Praha 5 dne 31.7.2001 č. usnesení 24/1057/2001

17/04/2003

47.

Předkladatel: Rada MČ Praha 5, ing. P. Horák, zást. starosty
Prodej půdních bytů do osobního vlastnictví na domech určených
k privatizaci dle zák. 72/1994 Sb. a dle seznamu půdních prostor
schváleného RMČ Praha 5 dne 31.7.2001 č. usnesení 24/1057/2001

Prodej bytových jednotek ve výstavbě do osobního vlastnictví v domě
určeném k privatizaci č.p. 1359, Radlická 49, k.ú. Smíchov, jejichž
hrubou stavbu provedla RK SEVER

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

prodej bytových jednotek ve výstavbě do osobního vlastnictví v domě
č.p. 1359, Radlická 49, k.ú. Smíchov,takto:

byt. jednotka ve výstavbě číslo: 1359/16 vč. podílu na pozemku č.
1309 a společných prostorech domu
velikost bytové jednotky: 89,9 m2

kupující: Martin Pavlík
za stanovenou cenu: 90 400,- Kč

byt. jednotka ve výstavbě číslo: 1359/17 vč. podílu na pozemku č.
1309 a společných prostorech domu
velikost bytové jednotky: 72,6 m2

kupující: Mgr. Vladan Brož
za stanovenou cenu 196 600,- Kč

byt. jednotka ve výstavbě číslo: 1359/18 vč. podílu na pozemku č.
1309 a společných prostorech domu

velikost bytové jednotky: 90,4 m2

kupující: Jindřich a Monika Kalibovi

za stanovenou cenu 136 400,-Kč

II. u k l á d á

ved. OOA

1. předložit starostovi MČ Praha 5 k podpisu Smlouvu o výstavbě
bytové jednotky

2. informovat RK SEVER o usnesení ZMČ Praha 5 k prodeji půdních bytů
Martinu Pavlíkovi, Mgr. Vladanu Brožovi a Jindřichu a Monice Kalibovým
Termín: 09/05/2003

Usnesení bylo schváleno 24 hlasy.

Milan Jančík

starosta MČ Praha 5

Prodej půdních bytů do osobního vlastnictví na domech určených k privatizaci, dle zák. 72/1994 Sb., a dle seznamu půdních prostor, schváleného RMČ Praha 5 dne 31.7.2001 – č.  usnesení 24/1057/2001

23/01/2003

30.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Prodej půdních bytů do osobního vlastnictví na domech určených

k privatizaci, dle zák. 72/1994 Sb., a dle seznamu půdních prostor,
schváleného RMČ Praha 5 dne 31.7.2001 – č.  usnesení 24/1057/2001

Prodej bytových jednotek ve výstavbě do osobního vlastnictví v domě
určeném k privatizaci č.p. 187, Radlická 51, k.ú. Smíchov, jejichž
hrubou stavbu provedla RK SEVER

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

prodej bytových jednotek ve výstavbě do osobního vlastnictví v domě
č.p. 187, Radlická 51, k.ú. Smíchov, takto:

bytová jednotka ve výstavbě číslo: 187/9 vč. podílu na pozemku č. 1309
a společných prostorech domu
velikost bytové jednotky: 63 m2

kupující: MVDr. Josef Barchánek
za stanovenou cenu: 110 500,- Kč

bytová jednotka ve výstavbě číslo: 187/10 vč. podílu na pozemku č.
1309 a společných prostorech domu
velikost bytu: 74,8 m2

kupující: MVDr. Lukáš Hanzel
za stanovenou cenu 114 300,- Kč

II. u k l á d á

ved. OOA
1. předložit starostovi MČ Praha 5 k podpisu Smlouvu o převodu práv a
povinností stavebníka půdní bytové jednotky a Smlouvu o výstavbě
2. informovat RK SEVER o usnesení ZMČ Praha 5 k prodeji půdních bytů

MVDr. J. Barchánkovi a MVDr. L. Hanzelovi
Termín: 15/02/2003

Usnesení bylo schváleno 23 hlasy.

Milan Jančík

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě