Prodej pozemku s právem stavby parc. č. 1928 v k. ú. Smíchov – důvodová zpráva

20/09/2001

OZ P5  v  roce 1997 schválilo prodej pozemků s právem stavby jejich
uživatelům, tj.  vlastníkům staveb, kterými jsou tyto pozemky
zastavěny. Na základě došlých žádostí projednala RMČ P5 na svém 18.
zasedání dne 22. 5. 2001 záměr prodeje a to za cenu 1.500,-Kč/m2.
Na  výzvu OSM uživatelé pozemků předkládají aktualizované žádosti o
prodej a  tyto jsou v pořadí došlém, předkládány k  projednání v
orgánech obce

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě