Prodej pozemku parc.č. 416 v k.ú. Radlice, o výměře 552 m2 za účelem výstavby rodinného domu fyzické osobě – pan Petr Matušovič, bytem P5, Pod Hybšmankou 1A – Z 19/9

08/04/1997

25) Prodej pozemku parc.č. 416 v k.ú. Radlice, o výměře 552 m2 za účelem výstavby rodinného domu fyzické osobě - pan Petr Matušovič, bytem P5, Pod Hybšmankou 1A - Z 19/9
Z 19/25/97 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s o u h l a s í s prodejem pozemku parc. č. 416 o výměře 552 m2 ost. plocha - staveniště v k.ú. Radlice, U starého hřbitova panu Milanu Matušovičovi za cenu 2.550,-Kč/m2 II. RNDr. M. Škaloudovi, zást. starosty zabezpečit veškeré administrativní kroky realizace žádosti. Usnesení bylo schváleno 25 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě