Prodej pozemku fyzické osobě – paní Petra Dočkalová – pozemek č. parc. 2483/1 – 9 m2 – Z 11/3

6) Prodej pozemku fyzické osobě - paní Petra Dočkalová - pozemek č. parc. 2483/1 - 9 m2 - Z 11/3
Z 11/6/96 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s prodejem části pozemku č. parc. 2483/1 o výměře 9 m2 paní Petře Dočkalové za 1.700,- Kč za 1 m2, v cekové částce 15.300,- Kč. Usnesení bylo schváleno 36 hlasy.