Prodej pozemku fyzické osobě – paní Petra Dočkalová – pozemek č. parc. 2483/1 – 9 m2 – Z 11/3

30/01/1996

6) Prodej pozemku fyzické osobě - paní Petra Dočkalová - pozemek č. parc. 2483/1 - 9 m2 - Z 11/3
Z 11/6/96 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 s o u h l a s í s prodejem části pozemku č. parc. 2483/1 o výměře 9 m2 paní Petře Dočkalové za 1.700,- Kč za 1 m2, v cekové částce 15.300,- Kč. Usnesení bylo schváleno 36 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě