Prodej pozemku č.parc. 1466/38 v k.ú. Hlubočepy vlastníkovi stavby – BD Prosluněná II

4. bod jednání

Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Jančík Milan, JUDr., starosta

Prodej pozemku č.parc. 1466/38 v k.ú. Hlubočepy vlastníkovi stavby – BD Prosluněná II

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. Schvaluje

1. prodej pozemku č.parc. 1466/38 v k.ú. Hlubočepy, o výměře 181 m2 za cenu 255,-Kč/m2 tj. celkem 46.155,- Kč vlastníkovi stavby Bytovému družstvu Prosluněná II., se sídlem Praha 5, Prosluněná 557/5, PSČ 152 00 IČO 62409620 v souladu s usnesením ZHLMP č. 45/37 z 12.9.2002

II. Ukládá

Jančíkovi Milanu, JUDr., starostovi

1. realizovat prodej pozemku č.parc. 1466/38 v k.ú. Hlubočepy, vlastníkovi stavby BD Prosluněná II

Termín plnění: 31.8.2006

Usnesení bylo schváleno: 24 hlasy

JUDr. Milan Jančík

starosta MČ Praha 5

          31. zasedání ZMČ P5 dne 18. 5. 2006         
           předsedá: JUDr. Jančík Milan           
           HLASOVÁNÍ č. 9 - SCHVÁLENO           
             18.5.2006 13:19:27             
      4. Prodej pozemku č.parc. 1466/38 v k.ú. Hluboče      
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Pro     
 Doc.Ing.Babička Luboš CSc.        KP5    2  Nepřítomen  
 Bartoš Jaroslav             ODS    3  Pro     
 Ing. Cuhra Josef             KDU    4  Pro     
 JUDr. Češková Andrea           ODS    5  Pro     
 Ing. Dvořák Bohumil           ČSSD    6  Pro     
 Erben Pavel               ED     7  Pro     
 Ing. Fiala Jaroslav           ODS    8  Pro     
 Gál Ondřej                ODS    9  Pro     
 Heissler Herbert             ODS    10 Pro     
 Hlaváček Jan               ODS    11 Pro     
 Ing. Morávková Angela          KP5    20 Pro     
 JUDr. Jančík Milan            ODS    13 Pro     
 Doc. RNDr. E. Jelínková, CSC.      KDU    14 Pro     
 Kalhousová Eva              SNK    15 Pro     
 Kohout Aleš               ED     16 Zdržel se  
 Dr. Macek Milan, CSc.          KSČM    17 Zdržel se  
 Ing. Matoušek Jan            ODS    18 Pro     
 Matoušková Jitka             SNK    19 Pro     
 Ing. Horák Petr             ODS    12 Pro     
 Mgr. Najmon Viktor            ODS    21 Pro     
 Mgr. Nápravníková Ilona         ED     22 Nepřítomen  
 Mgr.Ing.Navara Petr           ED     23 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    24 Zdržel se  
 Ing. Pražák Jiří             ČSSD    25 Pro     
 Procházka Jan              ODS    26 Nepřítomen  
 Mgr.Riedlbauchová Lubica         ČSSD    27 Pro     
 Bc. Stecher David            ED     28 Nepřítomen  
 Bc.Stránský Martin            US     29 Pro     
 Prof.Ing.Šesták Bedřich,DrSc.      ČSSD    30 Pro     
 RNDr.Škaloud Miroslav          ODS    31 Pro     
 Ing. Tichý Miroslav           ODS    32 Nepřítomen  
 Mgr. Vávrová Lucie            ODS    33 Nepřítomen  
 Mgr.Zajíčková Věnceslava         ODS    34 Nepřítomen  
 Zapletal Vojtěch             ODS    35 Nepřítomen  
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 18 hlasů
Celkem zastupitelů: 35
Pro: 24 (69%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 3 (9%) Nehlasoval: 0 (0%)
Nepřítomno: 8
Hlasování o usnesení