Prodej poz. s právem stavby parc. č. 1770, Smíchov, Xaveriova – důvodová zpráva

22/02/2001

OZ P5  v  roce 1997 schválilo prodej pozemků s právem stavby jejich
uživatelům, tj.  vlastníkům staveb, kterými jsou tyto pozemky
zastavěny. OSM eviduje žádost o prodej tohoto pozemku, žadatel
souhlasí s  cenou dle cenové mapy, tj.  2.350,-Kč/m2. Se  zastavěným
pozemkem souvisí zahrada parc. č.  1771 k. ú. Smíchov ve
vlastnictví hl. m. Prahy. ZMČ P5 je předkládána k projednání žádost
o svěření této zahrady.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě