Prodej poz. s právem stavby parc. č. 1693, Smíchov, Xaveriova – důvodová zpráva

22/02/2001

OZ P5  v  roce 1997 schválilo prodej pozemků s právem stavby jejich
uživatelům, tj.  vlastníkům staveb, kterými jsou tyto pozemky
zastavěny. Vzhledem k tomu, že OSM eviduje žádost o  prodej tohoto
pozemku a žadatel souhlasí s cenou dle cenové mapy, předkládám návrh
prodeje k projednání a to za cenu 2.350,-Kč/m2.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě