Prodej objektu čp. 9, k.ú. Motol, Plzeňská 229, Praha 5 – stanovisko k prodeji – Z 9/3

02/11/1995

8) Prodej objektu čp. 9, k.ú. Motol, Plzeňská 229, Praha 5 - stanovisko k prodeji - Z 9/3
Z 9/8/95 Obvodní zastupitelstvo Prahy 5 I. s o u h l a s í s prodejem objektu za těchto podmínek: a) objekt bude využit v souladu s jeho památkovým charakterem b) v případě soudního vystěhování současných nájemců bytů bude tuto bytovou potřebu řešit hl.m. Praha, nikoli MČ Praha 5 c) nový majitel zachová na pozemku vzrostlou zeleň a při rekonstrukci nepoškodí okolní zeleň d) dojde k oddělení pozemku pro vstup do krytu CO e) MČ P 5 bude v případě vážného zájemce o koupi předem informována II. u k l á d á Ing. A. Bělohlávkovi, starostovi oznámit usnesení radě hl.m.Prahy Termín: 20/11/95 Usnesení bylo schváleno 34 hlasy.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě