Prodej objektu čp.  1986, U Mrázovky 17, se stav. pozemkem parc. č. 2447 a zahradou parc. č.  2448, k. ú. Smíchov, Praha 5 obchodní firmě Investment Point, a.s., Táboritská 1000/23, P3

19/09/2002

15.

Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty

Prodej objektu čp.  1986, U Mrázovky 17, se stav. pozemkem parc. č.
2447 a zahradou parc. č.  2448, k. ú. Smíchov, Praha 5 obchodní
firmě Investment Point, a.s., Táboritská 1000/23, P3

Návrh MČ Praha 5 na přímý prodej uvedeného objektu

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

prodej objektu čp.  1986, u Mrázovky 17, se stav. pozemkem parc. č.
2447 a zahradou parc. č.  2448, k. ú. Smíchov, P5, zájemci s
nejvyšší nabídkou kupní ceny, obchodní firmě Investment Point,a.s.,
Táboritská 1000/23, P3, IČ: 26 42 74 43, v zastoupení Hanou
Hvojníkovou za kupní cenu 34,000.000,-Kč

II. u k l á d á

M. Jančíkovi, zást. starosty

realizovat administrativní kroky za účelem prodeje objektu čp.  1986,
U Mrázovky 17, se stav. pozemkem parc. č.  2447 a zahrady parc. č.
2448, k. ú. Smíchov, P5, obchodní firmě Investment Point, a.s.,
Táboritská 1000/23, P3, IČ: 26 42 74 43

Termín: 31/12/2002

Usnesení bylo schváleno 28 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě