Prodej nebytového dvorního traktu v objektu čp.  664, Radlická 26, k. ú. Smíchov, včetně pozemků parc. č. 2237/3 a 2237/4, Praha 5, společnosti TORES a.s., Radlická 26, Praha 5 – doplnění

23/01/2003

20.

Předkladatel: M. Jančík, starosta

Prodej nebytového dvorního traktu v objektu čp.  664,
Radlická 26, k. ú. Smíchov, včetně pozemků parc. č. 2237/3 a 2237/4,
Praha 5, společnosti TORES a.s., Radlická 26, Praha 5 – doplnění

Žádost firmy Tores a.s.,- nájemce nebytových prostor – o prodej
výše uvedeného nebytového dvorního traktu včetně pozemků

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. d o p l ň u j e

usnesení č. Z 32/18/2002 ze dne 17. 10. 2002 následovně:

s c h v a l u j e

prodej nebytového dvorního traktu v objektu čp. 664, Radlická 26,
k. ú. Smíchov, P5, s pozemky parc. č. 2237/3 o výměře 172 m2
a 2237/4 o výměře 65 m2, dle “Statutu”, nájemci nebytových
prostor, společnosti Tores a. s., se sídlem Radlická 26,
Praha 5, IČO:40 76 78 25, v zastoupení Ing. Bohumírem Rojíčkem,

za cenu 4,916.500,-Kč, která bude vypořádaná započtením částky
2,916.500,-Kč, proti pohledávce vůči MČ P5 za neodbydlené
zhodnocení nemovitosti a uhrazením částky 2,000.000,-Kč
a zřízení věcného břemene práva průchodu a průjezdu přes pozemek
parc. č.  2237/2 a část pozemku parc. č.  2237/1, pro budoucího
vlastníka dvorního traktu

II. u k l á d á

starostovi

realizovat administrativní kroky za účelem prodeje nebytového dvorního
traktu v objektu čp.  664, Radlická 26, k. ú. Smíchov, P5, s pozemky
parc. č.  2237/3 o výměře 172 m2 a 2237/4 o výměře 65 m2, dle
“Statutu”, nájemci nebytových prostor, společnosti Tores a. s., se
sídlem Radlická 26, Praha 5, IČO:40 76 78 25, v zastoupení Ing.
Bohumírem Rojíčkem, a zřízení věcného břemene práva průchodu a
průjezdu přes pozemek parc. č.  2237/2 a část pozemku parc. č.
2237/1, pro budoucího vlastníka dvorního traktu

Termín: 28/02/2003

Usnesení bylo schváleno 28 hlasy.

Milan Jančík

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě