Prodej id. 2/3 domu čp. 667 s id. 2/3 stav. poz. parc. č. 501 v k. ú. Smíchov, Vltavská 11, Praha 5, spoluvlastníku

14/12/2000

12.
Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty Prodej id. 2/3 domu čp. 667 s id. 2/3 stav. poz. parc. č. 501 v k. ú. Smíchov, Vltavská 11, Praha 5, spoluvlastníku
Spoluvlastník domu čp. 667 se stav. poz. parc. číslo 501 k.ú. Smíchov, Vltavská 11, Praha 5, Dagmar Kudličová žádá o koupi id. 2/3 těchto nemovitostí z majetku MČ Praha 5. Cena nemovitostí podle znaleckého posudku činí 1.963.340,-Kč z toho (za pozemek 996.800,- Kč) za id. 2/3 pro MČ Praha 5 činí 1.308.893,-Kč
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. s c h v a l u j e prodej id. 2/3 domu čp. 667 s id. 2/3 stav. poz. parc. č. 501 k. ú. Smíchov, Vltavská 11, Praha 5 spoluvlastníku Dagmar Kudličové rč. 235109/059 za cenu dle znaleckého posudku tj. 1.308.893,-Kč
II. u k l á d á M. Jančíkovi, zást. starosty realizovat prodej id. 2/3 domu čp. 667 se stav. poz. parc. č. 501 k. ú. Smíchov, Vltavská 11, Praha 5 spoluvlastníku Termín:31/03/2001
Usnesení bylo schváleno 38 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě