Prodej id. 10/16 domu čp. 92 s id. 10/16 stav. poz. parc. č. 189, k. ú. Smíchov, V Lesíčku 6, Praha 5, spoluvlastníku

19/09/2002

12.

Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty

Prodej id. 10/16 domu čp. 92 s id. 10/16 stav. poz. parc. č. 189,
k. ú. Smíchov, V Lesíčku 6, Praha 5, spoluvlastníku

Spoluvlastník domu čp. 92 se stav. poz. parc. číslo 189, k.ú.
Smíchov, V Lesíčku 6, Praha 5, společnost Marvin, s. r. o. žádá
o prodej id. 10/16 těchto nemovitostí z majetku MČ Praha 5. Cena
nemovitostí podle znaleckého posudku činí 6,357.600,-Kč z toho za
id. 10/16 pro MČ Praha 5 činí 3,973.500,- Kč

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

prodej id. 10/16 domu čp. 92 s id. 10/16 stav. poz. parc. č. 189,
k. ú. Smíchov, V Lesíčku 6, Praha 5, spoluvlastníku společnosti
MARVIN, s.r.o. za cenu 4,000.000,- Kč

II. u k l á d á

M. Jančíkovi, zást. starosty


realizovat prodej id. 10/16 domu čp. 92 se stav. poz. parc. č. 189,
k. ú. Smíchov, V Lesíčku 6, Praha 5, spoluvlastníku společnosti
MARVIN, s.r.o.

Termín: 31/12/2002

Usnesení bylo schváleno 33 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě