Prodej id. 1/8 domu čp. 196 s id. 1/8 stav. poz. parc. č. 1258, k.ú. Košíře, Plzeňská 102, Praha 5, spoluvlastníku

21/03/2002

26.

Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty

Prodej id. 1/8 domu čp. 196 s id. 1/8 stav. poz. parc. č. 1258,
k.ú. Košíře, Plzeňská 102, Praha 5, spoluvlastníku

MUDr. Vojtěch Kolín má zájem o odkoupení id. 1/8 nemovitostí z
majetku Obce hl. m. Prahy – MČ Praha 5. Dle znaleckého posudku
soudního znalce ing. Jana Beneše ze dne 3.1.2002 je cena nemovitostí
2,910.530,- Kč. Cena id. 1/8 je 363.816,- Kč.

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

prodej id. 1/8 domu čp. 196 s id. 1/8 stav. poz. parc. č. 1258, k.ú.
Košíře, Plzeňská 102, Praha 5, spoluvlastníku MUDr. Vojtěchu
Kolínovi, bytem Nepřevázka 41, Mladá Boleslav, za cenu dle znaleckého
posudku 363.816,- Kč

II. u k l á d á

M. Jančíkovi, zást. starosty


realizovat prodej id. 1/8 domu čp. 196 s id. 1/8 stav. poz.
parc. č. 1258, k.ú. Košíře, Plzeňská 102, Praha 5, spoluvlastníku

MUDr. Vojtěchu Kolínovi, bytem Nepřevázka 41, Mladá Boleslav
Termín: 30/06/2002

Usnesení bylo schváleno 36 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě