Prodej id. 1/6 domu čp.  103 s id. 1/6 stav. poz. parc. č.  115 a id. 1/6 zahrady parc. č.  116, k. ú. Hlubočepy, LV 1114, Pod Žvahovem 29, Praha 5, třetí osobě

23/10/2003

6.

Předkladatel: Rada MČ Praha 5, M. Jančík, starosta

Prodej id. 1/6 domu čp.  103 s id. 1/6 stav. poz. parc. č.  115 a
id. 1/6 zahrady parc. č.  116, k. ú. Hlubočepy, LV 1114, Pod
Žvahovem 29, Praha 5, třetí osobě

Rada MČ Praha 5 souhlasila se záměrem prodeje id. 1/6 domu čp.  103 s
id. 1/6 stav. poz. parc. č.  115 a id. 1/6 zahrady parc. č.
116, k. ú. Hlubočepy, Pod Žvahovem 29, Praha 5. Byl zveřejněn záměr
prodeje, zájemce od koupě odstoupil

Zastupitelstvo městské části Praha 5

r u š í

usnesení Z 31/10/2002 ze dne 19.9.2002

Usnesení bylo schváleno 34 hlasy

Milan Jančík

starosta MČ Praha 5

Prodej id. 1/6 domu čp. 103 s id. 1/6 stav. poz. parc. č. 115 a id. 1/6 zahrady parc. č. 116, k. ú. Hlubočepy, LV 1114, Pod Žvahovem 29, Praha 5, třetí osobě

19/09/2002

10.

Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty

Prodej id. 1/6 domu čp. 103 s id. 1/6 stav. poz. parc. č. 115
a id. 1/6 zahrady parc. č. 116, k. ú. Hlubočepy, LV 1114,
Pod Žvahovem 29, Praha 5, třetí osobě

Rada MČ Praha 5 souhlasila se záměrem prodeje id. 1/6 domu čp. 103 s
id. 1/6 stav. poz. parc. č. 115 a id. 1/6 zahrady parc. č. 116, k. ú.
Hlubočepy, Pod Žvahovem 29, Praha 5. Byl zveřejněn záměr prodeje,
došla 1 nabídka. Cena dle znaleckého posudku je 3,257.610,- Kč, to je
542.935,- Kč za id. 1/6

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

prodej id. 1/6 domu čp. 103 s id. 1/6 stav. poz. parc. č. 115 a id.
1/6 zahrady parc. č. 116, k. ú. Hlubočepy, Pod Žvahovem 29, Praha 5,
zájemci Martinu Škvorovi, Slivenecká 3, Praha 5, za kupní cenu
545.000,- Kč

II. u k l á d á

M. Jančíkovi, zást. starosty

realizovat prodej id. 1/6 domu čp. 103 s id. 1/6 stav. poz. parc. č.
115 a id. 1/6 zahrady parc. č. 116, k. ú. Hlubočepy, Pod Žvahovem 29,
Praha 5, Martinu Škvorovi

Termín: 31/12/2002

Usnesení bylo schváleno 31 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě