Prodej id. 1/2 domu čp. 422 s id. 1/2 stav. poz. parc. č. 3114 a id. 1/2 zahrady parc. č. 3115 v k. ú. Smíchov, Holečkova 23, Praha 5, třetí osobě

19/09/2002

13.

Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty

Prodej id. 1/2 domu čp. 422 s id. 1/2 stav. poz. parc. č. 3114
a id. 1/2 zahrady parc. č. 3115 v k. ú. Smíchov, Holečkova 23,
Praha 5, třetí osobě

Vzhledem k tomu, že nedošlo se spoluvlastníky k dohodě o prodeji
těchto nemovitostí, zveřejnila MČ Praha 5 další záměr prodeje id. 1/2
nemovitostí z majetku obce hl.m. Prahy – MČ Praha 5

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

prodej id. 1/2 domu čp. 422 s id. 1/2 stav. poz. parc. č. 3114 a
id. 1/2 zahrady parc. č. 3115,k.ú. Smíchov, Holečkova 23, Praha 5,
následujícím zájemcům dle nabídky výše kupní ceny

LP REALITY s.r.o. 5,343.045,- Kč

Zborovská 666/34, Praha 5

1. náhradník
MUDr. Eliška Frimlová 3,483.000,- Kč

Rabštejnská21, 323 29 Plzeň

Ing. arch. Jiří Mašek

Prvomájová 5, 153 00 Praha 5 – Radotín

II. u k l á d á

M. Jančíkovi, zást. starosty


realizovat prodej id. 1/2 domu čp. 422 s id. 1/2 stav. poz. parc. č.
3114 a id. 1/2 zahrady parc. č. 3115, k.ú. Smíchov, Holečkova 23,
Praha 5

Termín: 31/12/2002

Usnesení bylo schváleno 32 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě