Prodej id. 1/2 domu čp. 1295 s id. 1/2 stav. poz. parc. č. 643, v k. ú. Smíchov, Moulíkova 4, Praha 5

21/02/2002

39.

Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty

Prodej id. 1/2 domu čp. 1295 s id. 1/2 stav. poz. parc. č. 643,
v k. ú. Smíchov, Moulíkova 4, Praha 5

Spoluvlastníci domu čp.  1295 se stav. poz. parc. číslo 643, k.ú.
Smíchov, Moulíkova 4, Praha 5, Martin a Antonín Klepáčovi, žádali o
koupi id. 1/2 těchto nemovitostí z majetku MČ Praha 5. Prodej
schválilo OZ P5 21.9.2000. Cena nemovitostí podle znaleckého posudku
činí 3,035.650,-Kč, z toho za id.1/2 pro MČ Praha 5 je 1,517.825,-Kč.
Spoluvlastníci neakceptovali návrh kupní smlouvy a žádali o slevu z
kupní ceny na 1,250.000,-Kč. Následně byl zveřejněn záměr prodeje id.
1/2 MČ Praha 5. RMČ P5 souhlasila 11.9.2001 s prodejem id. 1/2
nemovitostí ing. arch. Jiřímu Maškovi za nabídnutou kupní cenu
2,560.000,-Kč. Spoluvlastníci nevyužili předkupní právo.

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. r e v o k u j e usnesení č. Z 12/11/2000 takto:

s c h v a l u j e

prodej id. 1/2 domu čp. 1295 s id. 1/2 stav. poz. parc. č. 643,
k. ú. Smíchov, Moulíkova 4, Praha 5, ing. arch. Jiřímu Maškovi,
Prvomájová 5, 153 00 Praha 5 – Radotín za kupní cenu 2,560.000,- Kč

II. u k l á d á

M. Jančíkovi, zást. starosty


realizovat prodej id. 1/2 domu čp. 1295 s id. 1/2 stav. poz. parc.
č. 643 v k. ú. Smíchov, Moulíkova 4, ing. arch Jiřímu Maškovi,

Prvomájová 5, Praha 5
Termín:31/05/2002

Usnesení bylo schváleno 29 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě