Prodej domu čp. 571, Radlická 70, včetně stav. pozemku parc. č. 1457 o výměře 436 m2 a zahrady parc. č. 1458 o výměře 130 m2, v k. ú. Smíchov, Praha 5

19/09/2002

14.

Předkladatel: M. Jančík, zást. starosty

Prodej domu čp. 571, Radlická 70, včetně stav. pozemku parc. č.
1457 o výměře 436 m2 a zahrady parc. č. 1458 o výměře 130 m2, v
k. ú. Smíchov, Praha 5

Návrh MČ Praha 5 na přímý prodej uvedeného objektu

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

prodej domu čp. 571, Radlická 70, včetně stav. pozemku parc. č.
1457 o výměře 436 m2 a zahrady parc. č. 1458 o výměře 130 m2, v
k. ú. Smíchov, Praha 5, následujícím zájemcům dle nabídky výše kupní
ceny:

platba výše KČ

Ladislav Vávra

úvěr 7,030.000,-
Angelovova 31

140 00 P4 – Modřany

1. náhradník

Mgr. Jan Kutěj úvěr 6,520.000,-

28. října 5

747 05 Opava – Kateřinky

2. náhradník

Tomáš Švíbek hotovost 6,100.000,-

Hráského 1

148 00 P4

II. u k l á d á

M. Jančíkovi, zást. starosty

realizovat administrativní kroky za účelem prodeje domu čp.  571,
Radlická 70, včetně stav. pozemku parc. č.  1457 o výměře 436 m2 a
zahrady parc. č.  1458 o výměře 130 m2, v k. ú. Smíchov, Praha 5
Termín: 31/12/2002

Usnesení bylo schváleno 34 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě