Prodej domu čp. 36, se stav. pozemkem parc. č. 5025, k. ú. Smíchov, Nádražní 70, P5, paní ing. Zdence Janské, bytem Korunní 8, Praha 2 – změna kupní ceny – revokace usnesení

14/12/2000

11.
Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty Prodej domu čp. 36, se stav. pozemkem parc. č. 5025, k. ú. Smíchov, Nádražní 70, P5, paní ing. Zdence Janské, bytem Korunní 8, Praha 2 - změna kupní ceny - revokace usnesení
Revokace usnesení OZ č. 10/9/2000 - změna kupní ceny na základě žádosti kupující
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. r e v o k u j e usnesení č. 10/9/2000 takto:
s c h v a l u j e prodej domu čp. 36, se stav. pozemkem parc. č. 5025, k. ú. Smíchov, Nádražní 70, P5, paní ing. Zdence Janské, bytem Korunní 8, Praha 2 za kupní cenu ve výši: 1.816.914,-Kč
II. u k l á d á ing. P. Horákovi, zást. starosty realizovat prodej nemovitosti čp. 36, se stav. pozemkem parcel. č. 5025, k. ú. Smíchov, Nádražní 70, P5, paní ing. Zdence Janské, bytem Korunní 8, Praha 2 Termín: 28/02/2001
Usnesení bylo schváleno 40 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě