Prodej domu č.p. 978 Karenova č.o.17 se  zastav.a souvis. pozemkem parc.č. 1715/3 a 1715/8, k.ú. Košíře, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5” právnické osobě MYKANET, s.r.o., se sídlem Karenova 17, č.p. 978, složené z oprávněných nájemců bytů

19/09/2002

50.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Prodej domu č.p. 978 Karenova č.o.17 se zastav.a souvis.
pozemkem parc.č. 1715/3 a 1715/8, k.ú. Košíře, dle “Zásad prodeje
bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy
Praha 5″ právnické osobě MYKANET, s.r.o., se sídlem Karenova
17, č.p. 978, složené z oprávněných nájemců bytů

Prodej domu Karenova č.o.17, č.p. 978, k.ú. Košíře, dle “Zásad
prodeje…”, právnické osobě MYKANET, s.r.o.

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. prodej domu Karenova č.o.17, č.p. 978, se zastav. a souvis.
pozemkem parc.č. 1715/3 a 1715/8, k.ú. Košíře, právnické osobě
MYKANET, s.r.o., složené z oprávněných nájemců bytů podle “Zásad
prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.
m.Prahy – MČ Praha 5”, s věcným břemenem předkupního práva pro MČ
Praha 5 na dobu 3 let

2. prodejní cenu : 2.345.110,–

bez splátek

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s  usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a
CENTRA, schválení prodeje domu Karenova č.o.17, č.p. 978, se
zastav. a souvis. pozemkem parc.č. 1715/3 a 1715/8, k.ú. Košíře,
právnické osobě MYKANET, s.r.o.

Termín: 04/10/2002

Usnesení bylo schváleno 29 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě