Prodej domu č.p. 975, Mikšovského č.o.1, se zastav. pozemkem parc.č. 1475/82, k.ú. Košíře, dle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a  více byty ve  vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, Bytovému družstvu Mikšovského 1, se sídlem Mikšovského 1, č.p. 975, složenému z oprávněných nájemců bytů

18/04/2002

21.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Prodej domu č.p. 975, Mikšovského č.o.1, se zastav. pozemkem
parc.č. 1475/82, k.ú. Košíře, dle Zásad prodeje bytových domů se
čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5,
Bytovému družstvu Mikšovského 1, se sídlem Mikšovského 1, č.p.
975, složenému z oprávněných nájemců bytů

Prodej domu Mikšovského č.o.1, č.p. 975, k.ú. Košíře, dle “Zásad
prodeje…”, Bytovému družstvu Mikšovského 1

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. prodej domu Mikšovského č.o.1, č.p. 975, se zastav. pozemkem
parc.č. 1475/82, k.ú. Košíře, Bytovému družstvu Mikšovského 1,
složenému z oprávněných nájemců bytů, podle Zásad prodeje
bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl. m.Prahy –
MČ Praha 5, s věcným břemenem předkupního práva a se zřízením
zástavního práva pro MČ Praha 5 na  dobu 5 let

2. prodejní cenu : 1.043.700,–

1. splátka (25% z kupní ceny): 260.925,–Kč

doba splácení: 5 let

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a
CENTRA – schválení prodeje domu Mikšovského č.o.1, č.p. 975, se
zastav. pozemkem parc.č. 1475/82, k.ú. Košíře, Bytovému družstvu
Mikšovského 1

Termín: 10/05/2002

Usnesení bylo schváleno 27 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě