Prodej domu č.p. 961, Na  Bělidle č.o.4, se zastav. pozemkem parc.č. 353, k.ú. Smíchov, dle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a  více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, Bytovému družstvu Na Bělidle 4, se sídlem Na Bělidle 4, č.p.961, složenému z oprávněných nájemců bytů

18/04/2002

22.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Prodej domu č.p. 961, Na Bělidle č.o.4, se zastav. pozemkem
parc.č. 353, k.ú. Smíchov, dle Zásad prodeje bytových domů se
čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5,
Bytovému družstvu Na Bělidle 4, se sídlem Na Bělidle 4, č.p.961,
složenému z oprávněných nájemců bytů

Prodej domu Na Bělidle č.o.4, č.p. 961, k.ú. Smíchov, dle “Zásad
prodeje…”, Bytovému družstvu Na Bělidle 4

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. prodej domu Na Bělidle č.o.4, č.p. 961, se zastav. pozemkem
parc.č. 353, k.ú. Smíchov, Bytovému družstvu Na  Bělidle 4,
složenému z oprávněných nájemců bytů, podle Zásad prodeje
bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl. m.Prahy –
MČ Praha 5, s věcným břemenem předkupního práva a se zřízením
zástavního práva pro MČ Praha 5 na  dobu 5 let

2. prodejní cenu : 2.781.951,–

1. splátka (25% z kupní ceny): 695.498,–Kč

doba splácení: 5 let

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a
CENTRA – schválení prodeje domu Na Bělidle č.o.4, č.p. 961, se
zastav. pozemkem parc.č. 353, k.ú. Smíchov, Bytovému družstvu Na
Bělidle 4

Termín: 10/05/2002

Usnesení bylo schváleno 26 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě