Prodej domu č.p. 943 Destinové č.o.6, k.ú. Košíře, dle “Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5” právnické osobě “Destinové 6,s.r.o.” se sídlem Destinové 6 č.p. 943 složené z oprávněných nájemců bytů

13/12/2001

22.
Předkladatel: ing.P. Horák, zást. starosty Prodej domu č.p. 943 Destinové č.o.6, k.ú. Košíře, dle "Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy - MČ Praha 5" právnické osobě "Destinové 6,s.r.o." se sídlem Destinové 6 č.p. 943 složené z oprávněných nájemců bytů
Prodej domu Destinové č.o. 6, č.p. 943 se zastav. pozemkem parc.č. 633/2, k.ú. Košíře právnické osobě "Destinové 6,s.r.o."
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. s c h v a l u j e 1. prodej domu Destinové č.o. 6, č.p. 943 se zastav. pozemkem parc.č. 633/2, k.ú. Košíře, právnické osobě "Destinové 6, s.r.o." složené z oprávněných nájemců bytů podle "Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl. m.Prahy - MČ Praha 5" s věcným břemenem předkupního práva pro MČ Praha 5 na dobu 3 roky
2. prodejní cena: 985.950,-- bez splátek
II. u k l á d á ing. P. Horákovi, zást. starosty seznámit s usnesením ZMČ P5 realitní kanceláře SEVER a CENTRA a realizovat prodej domu Destinové č.o. 6, č.p. 943, k.ú. Košíře právnické osobě "Destinové 6, s.r.o." Termín: 30/01/02
Usnesení bylo schváleno 34 hlasy.
RNDr. Miroslav Škaloud starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě