Prodej domu č.p. 940, Destinové č.o.9, se zastav. pozemkem parc.č. 628/18, k.ú. Košíře, dle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, Bytovému družstvu Destinka se sídlem Destinové 9, č.p. 940, složenému z oprávněných nájemců bytů

21/03/2002

45.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Prodej domu č.p. 940, Destinové č.o.9, se zastav. pozemkem parc.č.
628/18, k.ú. Košíře, dle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a více
byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, Bytovému družstvu
Destinka se sídlem Destinové 9, č.p. 940, složenému z oprávněných
nájemců bytů

Prodej domu Destinové č.o.9, č.p. 940, k.ú. Košíře, dle “Zásad
prodeje…” Bytovému družstvu Destinka

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. prodej domu Destinové č.o.9, č.p. 940, se zastav. pozemkem
parc.č.628/18, k.ú. Košíře, Bytovému družstvu Destinka, složenému z
oprávněných nájemců bytů, podle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi
a více byty ve vlastnictví hl. m.Prahy – MČ Praha 5, s věcným
břemenem předkupního práva a se zřízením zástavního práva po dobu
splácení kupní ceny pro MČ Praha 5 na dobu 5ti let

2. prodejní cenu : 1.049.992,–

1. splátka (ve výši 25% kupní ceny): 262.498,– Kč

doba splácení: 5 let

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ P5 realitní kanceláře SEVER a CENTRA o
prodeji domu Destinové č.o.9, č.p. 940, se zastav. pozemkem parc.č.
628/18, k.ú. Košíře, Bytovému družstvu Destinka, se sídlem Destinové
9/940

Termín: 12/04/2002

Usnesení bylo schváleno 33 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě