Prodej domu č.p. 930, Nad Turbovou č.o.12, se zastav. pozemkem parc.č. 955/3, k.ú.Košíře, dle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a  více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, Nad Turbovou 12, bytovému družstvu , se sídlem Nad Turbovou 12, č.p. 930, složenému z oprávněných nájemců bytů

18/04/2002

25.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Prodej domu č.p. 930, Nad Turbovou č.o.12, se zastav. pozemkem
parc.č. 955/3, k.ú.Košíře, dle Zásad prodeje bytových domů se
čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, Nad
Turbovou 12, bytovému družstvu , se sídlem Nad Turbovou 12, č.p.
930, složenému z oprávněných nájemců bytů

Prodej domu Nad Turbovou č.o.12, č.p. 930, k.ú. Košíře, dle
“Zásad prodeje…” Nad Turbovou 12, bytovému družstvu

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. prodej domu Nad Turbovou č.o.12, č.p. 930, se zastav.
pozemkem parc.č. 955/3, k.ú. Košíře, Nad Turbovou 12, bytovému
družstvu složenému z oprávněných nájemců bytů, podle Zásad
prodeje bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl.
m.Prahy – MČ Praha 5, s věcným břemenem předkupního práva a se
zřízením zástavního práva pro MČ Praha 5 na  dobu 5 let

2. prodejní cenu : 1.031.152,–

1. splátka (25% z kupní ceny): 257.788,–Kč

doba splácení: 5 let

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a
CENTRA – schválení prodeje domu Nad Turbovou č.o.12, č.p. 930,
se zastav. pozemkem parc.č. 955/3, k.ú.Košíře, Nad Turbovou 12,
bytovému družstvu

Termín: 10/05/2002

Usnesení bylo schváleno 25 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě