Prodej domu č.p. 929, Nad Turbovou č.o.10, se zastav. pozemkem parc.č. 955/4, k.ú. Košíře, dle Zásad prodeje bytových domů se čtyřmi a  více byty ve  vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5, Bytovému družstvu Turbo 10, se sídlem Nad Turbovou 10, č.p. 929, složenému z oprávněných nájemců bytů

21/02/2002

15.

Předkladatel: ing. P. Horák, zást. starosty

Prodej domu č.p. 929, Nad Turbovou č.o.10, se zastav. pozemkem
parc.č. 955/4, k.ú. Košíře, dle Zásad prodeje bytových domů se
čtyřmi a  více byty ve  vlastnictví hl.m.Prahy – MČ Praha 5,
Bytovému družstvu Turbo 10, se sídlem Nad Turbovou 10, č.p. 929,
složenému z oprávněných nájemců bytů

Prodej domu Nad Turbovou č.o.10, č.p. 929, k.ú.Košíře, dle “Zásad
prodeje” Bytovému družstvu Turbo 10

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. s c h v a l u j e

1. prodej domu Nad Turbovou č.o.10, č.p. 929, se zastav.
pozemkem parc.č.955/4, k.ú. Košíře, Bytovému družstvu Turbo 10,
složenému z oprávněných nájemců bytů podle Zásad prodeje
bytových domů se čtyřmi a více byty ve vlastnictví hl. m.Prahy –
MČ Praha 5 s  věcným břemenem předkupního práva a zřízením
zástavního práva pro MČ Praha 5 na  dobu 5 let

2. prodejní cenu : 1.082.512,–

1. splátka (ve výši 25% kupní ceny): 270.628,– Kč

doba splácení: 5 let

II. u k l á d á

ing. P. Horákovi, zást. starosty

seznámit s usnesením ZMČ Praha 5 realitní kanceláře SEVER a
CENTRA – prodej domu Nad Turbovou č.o.10, č.p. 929, se zastav.
pozemkem parc.č. 955/4, k.ú. Košíře, Bytovému družstvu Turbo 10,

se sídlem Nad Turbovou 10,č.p. 929
Termín: 21/03/2002

Usnesení bylo schváleno 31 hlasy.

RNDr. Miroslav Škaloud

starosta MČ Praha 5

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě